Green Building Partner

Green Building Partners

Green Building Partners är Finlands ledande företag för miljöcertifieringar av byggnader. Bolaget är en del av Raksystems sedan 2020.

För en mer miljövänlig byggnadsindustri

Green Building Parters Oy är specialiserade på miljö-, energi- och hållbarhetstjänster för nybyggnad och befintliga byggnader. Bolaget blev en del av Raksystems år 2020.

Företagets erfarna och motiverade experter har en bred kompetens inom byggnadstekniska tjänster och en djup insikt i brukarnas behov. Bolaget har lång teknisk och praktisk erfarenhet av byggnadsförvaltning.

Green Building Partners hanterar hållbarhets- och miljöfrågor genom hela byggförloppet. Från projektplanering till hantering av miljöfrågor i drift- och underhållsfasen. Bolaget är även högt ansedda konsulter inom ramen för fastighetsunderhåll och strategisk planering.

Bolaget arbetar med certifieringar, energiutredningar och -beräkningar, förvaltningsstrategier och -konsultation samt granskning och optimering av fastighetsbeskattning.

Kontakta oss gärna för mer information