Sisäilmatalo

Sisäilmatalo – För ett bättre inomhusklimat

Sisäilmatalo Kärki Oy är ett mångsidigt företag specialiserat på inomhusluft. Bolaget är en del av Raksystems sedan 2019.

För hälsosam och säker inomhusluft!

Sisäilmatalo Kärki grundades år 2013 och är experter på inomhusklimat och byggtekniska lösningar kring inomhusklimatet.

Bolaget arbetar för ett bättre och säkrare inomhusklimat och har all den expertis som behövs för att garantera en hälsosam inomhusmiljö. De strävar efter att ligga i framkant av utvecklingen och använda de senaste metoderna inom branschen. Bolaget har en mycket kompetent personal och sätter stora resurser på utbildning och kompetensutveckling.

Till bolagets tjänster hör bland annat:

  • Riskbedömning
  • Inomhusutredning
  • Byggnadstekniska analyser
  • Ventilationsutredning
  • Fuktskadeutredning

Välmående byggnader

Genom att fokusera på välmående och hälsa hela vägen från planering till förvaltning får vi välmående byggnader och ett hälsosammare samhälle.

Sisäilmatalo Kärki erbjuder ett antal tjänster som ser över processen hela vägen för att garantera så välmående byggnader som möjligt.

Bolaget har kontor i Joensuu, Kuopio och i Villmanstrand i Finland.

Kontakta oss gärna för mer information