Lägenheter
I samarbete med BRF Gudien

Tjänster för din BRF

Vi utför besiktning, energideklaration, underhåll och åtgärdsplaner för din BRF.

Offertförfrågan BRF

 • Övrig information om fastigheten. Exempelvis area, utförda energiförbättringar så som solenergi etc.
Daniel Drottshage
Kontakta Daniel för mer
information eller vid frågor.

08 – 128 55 701

daniel.drottshage@raksystems.se

Våra tjänster för Bostadsrättsföreningar

 • Statusbesiktning
 • Underhållsplan
 • Åtgärdsförslag
 • Överlåtelsebesiktning
 • Energideklaration
 • Energibalansberäkning
 • Energisamordning
 • Fuktmätning,-& utredning
 • Areamätning
 • Ventilationskontroll & installation
 • OVK
 • Radonmätning, -& åtgärder