Avfuktning
AVFUKTNING

Avfuktning för fuktfri inomhusmiljö

Minimera risken för framtida fukt och inomhusmiljöproblem med avfuktning.

Avfuktare

Säkerställ byggnadens inneluft med avfuktningsarbeten

Materialet i ett ombyggnadsprojekt innehåller stora mängder byggfukt. Fukt finns i själva materialet och tillkommer vid nederbörd. Betongplattor med lång torktid utsätts ofta för regn och snö. En fuktig trästomme, avjämningsarbeten och måleri gör att ytterligare fukt tillkommer. All denna fukt måste torkas och transporteras bort från byggnaden.

Avfuktning har många fördelar:

  • Säkerställer att uttorkningsförutsättningarna är optimala.
  • Avfuktning minskar risken för framtida fuktskador och innemiljöproblem.
  • Ökar fastighetens livslängd.
  • Ger förutsättningar för kortare byggtid och snabbare inflyttning.

Raksystems avfuktar alla typer av fastigheter

Avfuktning förebygger framtida fuktskador

Vid en ny eller ombyggnation ställs krav på fuktinnehåll i material innan inbyggnad eller att ett fuktkritiskt ytskikt appliceras på ytan. För att verifiera det kravet utförs diverse fuktmätningar i betong, avjämningsmassor och trämaterial. Projektspecifika förutsättningar som korta byggtider och konstruktioner som står exponerade för väder och vind bidrar allt som oftast till stora utmaningar att säkra framdriften. Det är alltid viktigt att dimensionera och planera för ett fullgott uttorkningsklimat gentemot valda material och ytskikt i förhållande till årstid och tidsplan. Avjämningsarbeten och målningsarbeten kan t ex. ställa till det ordentligt i kombinationen med pågående uttorkning av andra material.

Raksystems avfuktar och löser fuktproblem i alla typer av fastigheter. Vi har kunskap, kompetens och utrustning för att fungera som ett sakkunnigstöd hela vägen. Våra konsulter väljer alltid den avfuktningsmetod som fungerar bäst utifrån aktuellt behov.

Avfuktning

Behovet av avfuktning varierar

Åtgärdande av existerande fuktskador

Hur avfuktningen går till beror på många olika faktorer. Ibland behövs förkortad torktid för att minska risken för avbrott och för att boende ska kunna flytta in så snart som möjligt. Vi jobbar även med kondensavfuktning, sorptionsavfuktning samt IR-torkning och värmemattor som förkortar torktiden. Om fuktskadan har skett pga ett fuktproblem måste problemet åtgärdas. Vi utför fuktutredningar för att ta reda på om det finns fukt, samt hur omfattande skadan är och vad den beror på. Vi kan även bistå med läckagesökning på fasader, terrasser och tak.

Resultatet redovisar vi i rapportform, där vi även presenterar åtgärdsförslag. Vi kan även bistå kund med att åtgärda skador med rivning, sanering och återställande.

Läs mer om fuktinventering

Kontakta oss gärna för mer information