Energimätning
ENERGIMÄTNING

Ger insikt i energianvändningen

Raksystems energimätning ger information om mängden värme, kyla och el som används i din bostadsrättsförening.

Raksystems Energimätning

Kartlägg energianvändningen med energimätning

Med energimätning får du fram vilka energiposter som är störst i din byggnad. Vi mäter energianvändning i allt från fläktar, pumpar och VVC. En energimätning kan användas i samband med energiutredning, men även fungera som energiverifiering eller energiuppföljning två år efter inflytt. Mätningen kan ske som en tillfällig mätning vid ett utvalt tillfälle eller en långtidsmätning med loggning av resultat under en viss period.

Energimätningen ger dig som fastighetsägare möjlighet att:

  • Verifiera beräknade värden.
  • Åtgärda brister tidigt, innan den ekonomiska förlusten blir för stor.
  • Ta fram kvalitativa, korrekta åtgärdsförslag.

Energimätning ger insikt i energiposterna

Energimätning utförs för att ta reda på om energiposterna är större än vad de borde vara. Vi jämför resultaten med tidigare energiberäkningar eller nyckeltal.

Raksystems Energimätning

Så här utför vi energimätning:

Vi läser in alla ritningar och genomför vid behov en förbesiktning. Vi identifierar arbetsmiljörisker med fokus på elmätning. Våra experter genomför ett platsbesök för att installera all nödvändig utrustning. När utrustningen är på plats utför vi en momentan energimätning eller loggning under en överenskommen period.

Energimätningen avslutas med att du får en rapport som innehåller alla mätningsresultat på ett överskådligt sätt.

Läs mer om energiutredning

Kontakta oss gärna för mer information