Fastställ vattenskada med inmätning
FASTSTÄLL VATTENSKADA

Fastställ vattenskada med inmätning

Inmätning vid vattenskada fastställer vattenskadans omfattning och hittar det ögat inte ser.

Vattenskada

Fastställ vattenskadan med enklare fuktutredning

Det är ofta svårt att se hur omfattande en vattenskada är och hur mycket skada kringliggande material tagit. Därför finns det alltid skäl att anlita en fuktkonsult för att mäta in vattenskadan och fastställa omfattningen.

  • Våra fuktkonsulter utför mätningar och okulär besiktning på plats.
  • Vi lämnar en rapport med information om skadans omfattning.
  • Ni får konkreta åtgärdsförslag.
  • Vi följer upp åtgärderna för att säkerställa att inget fuktskadat material kvarstår.

Vi mäter in skadan och ger åtgärdsförslag

Det är mycket vanligt med vattenskador av olika slag, och skadorna kan bero på ett antal olika faktorer. Ibland handlar det om läckande golvbrunnar eller rör. Andra gånger är det inläckage utifrån eller oupptäckta konstruktionsfel som orsakar skador. Det är viktigt att fastställa orsaken till vattenskadan så snabbt som möjligt. Skadorna bör även åtgärdas så snart som möjligt. När fuktskadat material blir kvar kan det leda till innemiljöproblem på sikt. Därför är det viktigt att göra en grundlig undersökning och att vidta tillräckliga åtgärder.

Fuktskadeinventering

Så fastställer vi en vattenskada:

Våra fukttekniker åker ut till byggnaden ifråga för att göra en bedömning av skadan. Därefter utför vi okulär besiktning och fuktmäter för att fastställa omfattningen. Detta mynnar ut i en rapport med resultat och åtgärdsförslag. Ibland måste en hel del material rivas. Ofta behöver inmätningen kompletteras med avfuktning.

Komplexa vattenskador eller inläckage kan kräva ett antal åtgärder för att hitta orsaken och lösningen på problemet. Våra erfarna fukttekniker säkerställer att vattenskadan hanteras på korrekt sätt och att skadorna åtgärdas på rätt sätt.

Läs mer om avfuktning

Kontakta oss gärna för mer information