Förstudie solceller
FÖRSTUDIE SOLCELLER

Vi utför förstudie inför anskaffning av solceller

Funderar ni på att investera i solceller i er bostadsrättsförening? Vi utför förstudier för rätt dimensionerade solcellsanläggningar.

solcellsutredning

Solcellsförstudie för optimerade investeringar

Solceller är ett bra sätt att nyttja solen som förnybar energikälla, och ett viktigt steg i att övergå till grön energi. Med en utförlig solcellsförstudie får ni optimerade solcellsanläggningar utifrån era behov, ekonomi och miljö. Med en väl utförd förstudie kan du vara säker på att anläggning uppfyller alla era krav på funktion och kvalitet.

Rätt dimensionerade solcellsanläggningar med förstudie

Det är viktigt att våra solcellsinvesteringar planeras och genomförs på rätt sätt, eftersom produktionen och transporten av solceller i sig påverkar miljön negativt. En förstudie garanterar att investeringen blir ekonomiskt lönsam ur ett livscykelperspektiv. Vår förstudie ger dig svaren du behöver.

Solcellsförstudier för Bostadsrättsföreningar

Så utför vi våra förstudier för solceller:

Våra konsulter tar fram vilken typ av solceller du bör investera i, samt vilka ingående komponenter anläggningen behöver. Förstudien presenterar optimalt antal paneler, vilka paneler du behöver samt lutning och placering. Beräkningarna ger underlag för att maximera egenanvändningen av solcellsel. Rapporten gör att du kan hålla pay-off-tider, hålla avkastningskravet och hålla genererad el för varje panel på rätt nivå. I förstudien tar vi även i beaktande takets förutsättningar, bygglovshanteringar, säkerhetsaspekter och anläggningens lönsamhet. Du kan även använda förstudien som underlag för upphandling.

Fler energi- och miljötjänster

Kontakta oss gärna för mer information