Fuktinventering
FUKTINVENTERING

Fuktinventering upptäcker fuktproblem

En fuktinventering är en inventering av byggnaden ur ett fuktsäkerhetsperspektiv och är ofta nödvändig inför en planerad ombyggnation.

Fuktskadeinventering

Fuktinventering förebygger fuktskador

Med hjälp av fuktinventering kan du planera, renovera och underhålla byggnaden på bästa sätt. Fuktinventeringen ger möjlighet att upptäcka fuktproblem och risker för fukt i god tid.

Med hjälp av fuktinventering kan du:

  • Minimera risken för minskad hållfasthet.
  • Förbättra byggnadens inomhusmiljö.
  • Hitta och åtgärda fuktrisker i god tid.

Fuktstatusinventering av byggnadens konstruktionsdelar

Fuktinventering innebär att vi systematisk går igenom byggnadens konstruktioner, från grunden till fasad och tak. Våra tekniker undersöker även konstruktioner och utrymmen invändigt för att bedöma konstruktionernas status och eventuella renoveringsbehov. En fullgod fuktstatusinventering kan avgöra vilka renoveringsbehov som finns inom de närmaste 5-25 åren.

Med hjälp av underlaget från fuktinventering kan fastighetsägaren fatta genomtänkta korrekta beslut inför ombyggnation. Det är viktigt att ha rätt information om grundläggande konstruktioner inför en ombyggnation. Genom att utföra en fuktinventering kan man även minska risken för inomhusproblem. Här kan du läsa mer om innemiljöutredning.

Besiktningar

Fuktskadeinventering identifierar potentiella fuktrisker

I fuktinventeringen ingår byggnadens klimatskärm och fuktkänsliga utrymmen inomhus. Vi inventerar även marklutning utomhus. Våra tekniker granskar riskkonstruktioner och bedömer ifall någon del av byggnaden kräver en mer utförlig inventering eller undersökning. För att göra en utförlig bedömning är det viktigt att vi har tillgång till all befintlig dokumentation om byggnaden. Förutom ritningar är det bra att om vi har information om bland annat tidigare fuktskador och hur dessa åtgärdats.

Fuktinventering är även ett nödvändigt steg i samband med vissa miljöcertifieringar. Vi utför fuktinventeringar bland annat då vi certifierar byggnader enligt Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift.

Läs mer om fuktutredning

Kontakta oss gärna för mer information