Läckagesökning
LÄCKAGESÖKNING

Läckageutredning hittar och åtgärdar läckage

Vi utför läckagesökning för att hitta orsaken till inläckage i din byggnad.

Fuktskadeinventering

Läckagesökning vid inläckage

Anledningen till ett inläckage i byggnaden är inte alltid självklar. För att lokalisera läckaget och utreda orsaken finns det alltid skäl att anlita en fuktsakkunnig för jobbet.

Därför ska du anlita Raksystems för läckageutredning:

  • Vi har flest fuktsakkunniga i Sverige.
  • Vi har lång erfarenhet av läckagesökning.
  • Våra fuktkonsulter använder marknadens bästa metoder.
  • Vi arbetar alltid för att försöka undvika onödiga rivningar och kostnader.
  • Du får ett väl genomarbetat åtgärdsförslag och en bra plan för ombyggnation.

Vi fastställer inläckagets omfattning och ger åtgärdsförslag

Även när en vattenskada ser uppenbar ut finns det skäl att låta utföra en noggrann kontroll för att utesluta fler orsaker till skadan. Vi utför läckagesökning men vid behov skadeundersökning och avfuktning. Vi hittar och kan åtgärda alla typer av läckage, oavsett hur långt inne i byggnadskonstruktionen de sitter.

Inläckage

Så går läckagesökning till

Tillvägagångssättet i en läckagesökning beror på skadans omfattning, byggnadstyp, konstruktioner och ingående byggnadsmaterial. Det finns ett antal olika mät- och utredningsmetoder, som vi anpassar till byggnaden och det specifika fallet. Vi använder oss av allt från UV-ljus, fluorescerande vätskor, spårgas, lufttryck till IR-kamera för att lokalisera inläckaget. Våra metoder i kombination med vår långa erfarenhet gör att vi kan hitta och åtgärda felet innan skadan blir för omfattande.

Komplexa inläckage kan behöva en mer omfattande utredning. Då kan vi bistå med avfuktning, inomhusutredning och att planera åtgärder. Vi kan även utföra mer omfattande fuktutredning och bistår då även med att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna.

Läs mer om avfuktning

Kontakta oss gärna för mer information