Barkarby

Exploateringsledning och stadsutveckling i Barkarby

Barkarby – Norra Europas största stadsbyggnadsprojekt

I Barkarby i Järfälla kommun, norr om Stockholm pågår en omfattande utbyggnad av bostäder och infrastruktur.  Förutom de 14 000 bostäder som ska byggas fram till 2035 ingår också två tunnelbanestationer, en regionaltågstation, pendeltågsstation och bussterminal samt arbetsplatser, skolor, idrottsplatser, sjukhus, hotell och mer där till. 

I Projekt Barkarbystaden är utbyggnaden indelad i ett tiotal detaljplaner där planering och genomförande till stora delar sker samtidigt. Järfälla kommun har under årens lopp bland annat handlat upp delprojektledare, samordnande exploateringsprojektledare och huvudprojektledare från Raksystems. Projektledarnas huvudfokus har varit att leda stadsutvecklingen inom flera delprojekt samt samordna planeringen och genomförandet av den nya kollektivtrafiknoden. 

Barkarby

Uppdragen i Barkarbystaden omfattar huvudsakligen att:  

  • Leda och samordna delprojekten och huvudprojektet under planeringsfasen och i genomförandefasen
  • Förhandla och upprätta avtal med exploatörer, privata fastighetsägare, myndigheter och ledningsägande bolag
  • Upprätta erforderliga fastighetsrättsliga avtal 
  • Planera, ansöka om och bevaka fastighetsbildningsåtgärder
  • Samordna och förhandla med myndigheter, grannar och övriga intressenter
  • Upprätta och följa upp tidplan och budget
  • Handla upp och leda konsulter
  • Fatta erforderliga beslut om tekniska och avtalsmässiga lösningar inom givna ramar rörande band annat tid, ekonomi och kvalitet
  • Upprätta underlag för politisk behandling

Mer om projektet

Mer info om Barkarby finns på projektets webbplats eller på Järfälla kommuns webbplats.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp