Tegelstenar
Bygg hållbart för miljön

Återbruk

Vi har ett ansvar för framtiden och miljön. Cirkulärt byggande är ett steg i rätt riktning.

Återbruk för ett hållbart samhälle

Genom att göra en återbruksinventering kan vi på Raksystems ta reda på vilka byggmaterial och installationer som går att tillvarata i samband med en renovering eller rivning. Återbrukat material kan då användas igen och på så vis tar vi ännu ett steg mot ett mer hållbart samhälle.

jord som återbrukats

Så genomför vi tjänster inom återbruk

Vi har god kompetens att bedöma byggnadskonstruktioner och även förekomst av farligt avfall. Det innebär att vi kan utföra flera tjänster i ditt projekt vid ett och samma tillfälle. Vi utför bland annat en  LCA-Analys och gör en miljö,- och återbruksinventering. Vi ingår dessutom i nätverket CCbuild, centrum för cirkulärt byggande, ett nätverk som arbetar för ett mer hållbart samhälle.

Vi hjälper dig att;

  • Återbruksinventera & Miljöinventera
  • Bedöma vilka material som är lämpliga att återbruka
  • Leverera en värdeanalys där man ser hur mycket koldioxid som kan sparas genom återbruk och vilket ekonomiskt värde allt material som kan återbrukas har
  • Lägga ut produkterna/materialen till försäljning på CC-builds marknadsplats
  • Kontrollera byggnadskonstruktioner för att se hur de är uppbyggda och om de innehåller material som är miljöstörande eller utgör farligt avfall vid rivning/renovering.
  • Bedöma material (tegel) med avseende på lämplighet
  • Utföra provtagning av t.ex. tegel för bedömning av hållfasthet m.m.
återbruk

Fördelar med återbruk i ditt projekt

Förutom att det minskar på användandet av jordens resurser så finns det övriga fördelar att vinna vid återbruk av material i byggprocesser.

  • Minskar CO2-utsläpp i ditt projekt
  • Mer ekonomiskt och kostnadseffektivt
  • Minskar mängden avfall i ditt projekt

Utökade krav i Plan- och bygglagen, PBL (2010:900)

Hos CCbuild går att läsa att det sedan augusti 2020 ställs utökade krav i Plan- och bygglagen, PBL (2010:900) . Detta kring materialinventering vid bygg- och rivningsverksamhet. Kapitel 10 redovisar krav på kontrollplan för bygg- och rivningsåtgärder. En kontrollplan som bland annat ska innehålla information om produkter för återanvändning. Vi hjälper dig att säkerställa att dessa krav uppfylls i ditt projekt.

Ett urval av hållbarhetstjänster hos Raksystems

Pågående tjänster inom återbruk hos Raksystems

Slakthusområdet
Slakthusområdet
Graffittivägg
Snösätra

För mer information eller frågor kontakta Malin Christersson, Miljökonsult

Malin Christersson

Kontakta oss gärna för mer information