Avfuktning
AVFUKTNING

Avfuktning för fuktfria byggnader

Med kontrollerad och effektiv avfuktning säkerställer vi att din byggnad har rätt uttorkningsklimat.

Avfuktare

Säkerställ fastighetens inomhusmiljö med avfuktningsarbeten som en del i verktygslådan

Material i ett nybygge och i ombyggnadsprojekt innehåller stora mängder byggfukt. En del av fukten finns i materialet redan vid framställning och en del tillkommer vid bl.a. nederbörd. Nygjutna betongplattor med lång torktid får ofta utstå både regn och snö. Detta i kombination med en fuktig trästomme, avjämningsarbeten samt måleriarbeten innebär stora mängder byggfukt, som måste torkas och transporteras bort.

En effektiv och kontrollerad avfuktning har många fördelar:

  • Säkerställer rätt uttorkningsförutsättningar.
  • Minimerar risken för framtida fukt och inomhusmiljöproblem och förlänger därmed fastighetens livslängd.
  • Ger förutsättningar för kortare byggtid och snabbare inflyttning.

Raksystems avfuktar alla typer av fastigheter

Avfuktning förebygger framtida fuktskador

Vid en ny eller ombyggnation ställs krav på fuktinnehåll i material innan inbyggnad eller att ett fuktkritiskt ytskikt appliceras på ytan. För att verifiera det kravet utförs diverse fuktmätningar i betong, avjämningsmassor och trämaterial. Projektspecifika förutsättningar som korta byggtider och konstruktioner som står exponerade för väder och vind bidrar allt som oftast till stora utmaningar att säkra framdriften. Det är alltid viktigt att dimensionera och planera för ett fullgott uttorkningsklimat gentemot valda material och ytskikt i förhållande till årstid och tidsplan. Avjämningsarbeten och målningsarbeten kan t ex. ställa till det ordentligt i kombinationen med pågående uttorkning av andra material.

Vi tar fram uttorkningsplan och säkerställer framdriften i produktionen

Raksystems hjälper er med att ta fram en uttorkningsplan samt erhåller avfuktningsutrustning för att säkerställa framdriften i produktionen. Det uppskattas även enormt mycket att vi går kompletterande klimatronder samt utför distansloggning av uttorkningsklimatet för att säkra hela kedjan. Sedan kopplas våra mättekniker in för att utföra verifierande fuktmätningar inför applicering av olika ytskikt eller färdigställande av byggnadsdel

Ibland är olyckan framme och då bistår vi även snabbt med inmätning, utredning och avfuktningshjälp för att minimera skadans omfattning. Oavsett om det är frågan om ett litet vattenläckage eller större översvämningsskador är tidsfaktorn en viktig gemensam nämnare. Ju snabbare man sätter in torkningsåtgärd, desto större chans att minimera skadans omfattning och förkorta torktiden. Det finns möjlighet att spara stora kostnader om man effektivt och snabbt kommer igång med torkningstiden.

Raksystems avfuktar och löser fuktproblem i alla typer av fastigheter. Vi har kunskap, kompetens och utrustning för att fungera som ett sakkunnigstöd hela vägen. Våra konsulter väljer alltid den avfuktningsmetod som fungerar bäst utifrån aktuellt behov.

Avfuktning

De projektspecifika förutsättningarna metod för avfuktning

Åtgärdande av existerande fuktskador

Metoden för avfuktningen beror på allt från fuktskada eller fuktbelastning till typ av byggkonstruktion och framför allt hurudana behov du som kund har. I vissa fall behövs en förkortad torktid för att minimera eventuella avbrott i verksamheten eller att de boende snabbt och smärtfritt ska kunna bo som vanligt igen. Vi arbetar bland annat med kondensavfuktning, sorptionsavfuktning, IR-torkning / värmemattor som förkortar torktiden.

Om fuktskadan uppkommit på grund av ett fuktproblem i fastigheten måste problemet åtgärdas så att inte skadan återkommer. Våra konsulter utför fuktskadeutredningar för att ta reda på om det finns fukt, hur omfattande skadan är, samt vad fuktskadan beror på. Vi utför även läcksökning på fasader, terrasser och tak om man vet eller misstänker att skadan beror på inläckage i fastigheten.

Vi redovisar resultatet från fuktutredningarna i rapportform. Vid eventuella åtgärder finns vi med för att kontrollera att allting går rätt till, så att inga ytterligare skador uppkommer till följd av felaktigt utförande. Givetvis tillhandahåller vi även resurser för att åtgärda skador, som rivning, sanering och återställande.

Läs mer om fuktsäkerhetsarbete

Kontakta oss gärna för mer information