Händer som håller jord och en blomma_miljökonsult
Material nu och sen

Återbruksinventering

Öka mängden återbruk och minska miljöbelastningen vid rivning och renovering.

Återbruksinventering

Genom att göra en återbruksinventering kan vi på Raksystems ta reda på vilka byggmaterial och installationer som går att tillvarata i samband med en renovering eller rivning. Återbrukat material kan då användas igen och på så vis tar vi ännu ett steg mot ett mer hållbart samhälle.

Återbruk

Vad skiljer återbruk från återvinning

Återbruk innebär att man använder en vara igen utan att först bearbeta den till råmaterial. Återbruk är ett sätt att förlänga livslängden på en vara och minska behovet av att tillverka nytt.

Återvinning däremot innebär att material behöver bearbetas och destrueras för att sedan omvandlas till nya råvaror och sedan till produkter.

jord som återbrukats

Krav på återbruksinventering

Nu för tiden finns det krav på att en återbruksinventering ska göras inför en rivning. Byggherren har ansvar för detta enligt plan- och bygglagen. Det innebär att en materialinventering ska genomföras av någon med god kompetens och erfarenhet inom området, för att identifiera vilka byggprodukter som kan återanvändas och vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till.

Vi uppfyller Upphandlingsmyndighetens krav som ställs på materialinventerare.

återbruk

Vi hjälper till med återbruksinventering

Våra konsulter hjälper gärna till med återbruksinventering där vi tillsammans med kunden sätter mål för vad som är rimligt att återbruka och hur man skall få avsättning för produkterna. Samtidigt utför vi oftast en miljö/materialinventering så att vi hanterar farligt avfall som t.ex. asbest och PBC på rätt sätt.

Medlemmar i CC-build

Raksystems är medlemmar i CC-build och kan därmed registrera produkterna i CC-builds databas, ta fram värdeanalyser där vi ser mängden koldioxidekvivalenter som kan sparas för de olika materialen. Vi kan även publicera produkterna för extern försäljning via CC-builds marknadsplats.

Vanligtvis använder vi oss av CC-builds inventeringsapp och inventerar på plats med mobiltelefon. Där registreras produkterna med foto, skick, mått, mängder och ålder.

Ett urval av hållbarhetstjänster hos Raksystems

Raksystems medlem i CCBuild

CC Build

För mer information eller frågor kontakta Malin Christersson, Miljökonsult

Malin Christersson

Kontakta oss gärna för mer information