Energideklaration_hero
Granska byggnadens energianvändning

Energideklaration företag

En energideklaration ger information om hur mycket energi som används i en byggnad per år.

Energideklarationer påvisar byggnaders faktiska energiförbrukning

En energideklaration för företag utförs av certifierade energiexperter på uppdrag av fastighetsägaren. Energideklarationer påvisar byggnadens faktiska energiförbrukning. Det är ett användbart verktyg då man vill jämföra byggnaders faktiska energiförbrukning. Syftet med deklarationen är att minska energianvändningen och arbeta proaktivt för bättre inomhusmiljö. Granskningen fastställer vilken energiklass (A för låg energianvändning och G för hög) byggnaden har. En energideklaration är giltig i tio år och måste därefter förnyas.

Green building Services symbol
energiberäkning lampa

Därför bör du utföra en energideklaration av din fastighet

 • Kravet på energideklaration innefattar alla nya byggnader, alla byggnader med golvarea större än 250 kvm, alla byggnader som upplåts med nyttjanderätt och alla fastigheter som står inför förvärv.
 • Deklarationen är ett opartiskt och bra jämförelseverktyg vid förvärv.
 • Ger uppgifter om energiprestanda och energibesparingsmöjligheter.
 • Fastighetsägare som inte lämnar in energideklaration riskerar viten på 30 000 kronor och uppåt.
 • Energideklarationen kan ge information om åtgärder inför ansökan om grön finansiering.

Energideklaration ger möjlighet till ett aktivt energiarbete

En energideklaration ger information om byggnaders faktiska energiåtgång. Deklarationen innefattar även åtgärdsförslag och information om potentiella besparingar. När Raksystems utför en energideklaration har vi alltid långsiktighet i fokus. Varje energideklaration ska ge kunden ett mervärde och en förbättrad energianvändning. Priset på en deklaration varierar beroende på fastighetens storlek och komplexitet.

En fullgod energideklaration innehåller:

 • Sammanfattning av innehållet i deklarationen.
 • Energiklass och energiprestanda.
 • Byggnadens uppvärmda area och värmesystem.
 • Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel.
 • Kraven på energianvändning som gäller för den typen av byggnad.
 • Information om utförda radonmätningar och obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
 • Namn och certifieringsnummer på certifierad energiexpert som utfört deklarationen.

Är du privatperson och söker information om energideklarationläs mer och boka här

Hand som håller en glödlampa, energideklaration

Hur vi på Raksystems utför en energideklaration för företag

Steg ett i en energideklaration är att identifiera huruvida byggnaden är en befintlig byggnad eller nybyggnation. Beroende på vilken kategori fastigheten tillhör, ser processen och kostnadsbilden olika ut.

energiberäkning konsult

Energideklaration i nyproduktion

I nyproduktion (fastigheter yngre än 12 månader) samlar energiexperten in relationshandlingar, energiberäkningar, granskar indata och fastställer hur väl dessa stämmer överens med den färdiga byggnaden. Ofta behöver energiexperten göra en del justeringar och korrigeringar av beräknade värden. När våra energiexperter gått igenom alla handlingar upprättar vi ett utkast för kund att granska. Därefter rapporterar energiexperten resultaten till Boverket.

Läs mer om Energiberäkningar
Projektering

Energideklaration i befintlig byggnad

För en befintlig byggnad samlar vi in handlingar, uppmätt energidata och energistatistik i den mån de finns att tillgå. Det är oftast fastighetsägaren som tillhandahåller informationen och processen för deklarationen kan således se väldigt olika ut hos olika fastighetsägare. När våra energiexperter fått in alla handlingar korrigerar vi energistatistiken för normalt brukande, utför platsbesök och tar fram kostnadseffektiva åtgärdsförslag för att spara energi. Vi upprättar ett utkast, skickar till beställare för granskning och därefter rapporterar våra certifierade energiexperter in informationen in till Boverket.

Läs mer om Energioptimering

Kontakta oss gärna för mer information