Inmätning av vattenskada
INMÄTNING VID VATTENSKADA

Fastställ skadans omfattning med inmätning vid vattenskada

Inmätning vid vattenskada fastställer omfattningen av skadan och hittar det som inte ögat kan se.

Vattenskada

Inmätning vid vattenskada – en enklare fuktskadeutredning

När en byggnad råkar ut för en vattenskada kan det vara svårt att se hur omfattande skadan är och hur mycket av kringliggande material som tagit skada. Då finns det skäl att mäta in vattenskadan. Våra fuktkonsulter utför mätningen för att ta reda på skadans omfattning och hur mycket kringliggande material som tagit skada.

  • Vi utför mätningar och en okulär besiktning på plats.
  • Vi sammanställer all information om skadans omfattning.
  • Du får konkreta åtgärdsförslag.
  • Vi överlämnar en skaderapport med beskrivning av skadan och erhållna åtgärdsförslag.
  • Vi utför även uppföljning av åtgärder för att säkerställa att inget fuktskadat material blir kvarglömt och byggs in.

Vi fastställer vattenskadans omfattning och ger åtgärdsförslag

Vattenskador av olika slag är väldigt vanliga och kan bero på ett antal olika saker. Ofta handlar det om läckande golvbrunnar, läckande rör, inläckage utifrån eller oupptäckta konstruktionsfel, som kan ge dolda skador som upptäcks sent. För att minimera risken för betydande skador måste man fastställa skadans omfattning så fort som möjligt. Det är även viktigt att sätta in lämpliga åtgärder så snart som möjligt. Det är viktigt att undersöka vattenskadan så fort du upptäcker den. Annars finns risk för att du vid återställande av skadan bygger in fuktskadat material som i senare skede kan påverka inomhusklimatet negativt.

Läckage startar ofta i läckande rör

Så utför vi inmätning vid vattenskada:

Våra fukttekniker åker ut till byggnaden eller byggprojektet ifråga och gör en bedömning. Vi utför en okulär besiktning av området och fuktmäter för att fastställa omfattningen. Därefter sammanställer vi en rapport med resultat, samt beskriver vilka åtgärder som måste utföras. I vissa fall behöver man riva en del material. Ofta kräver en inmätning vid vattenskada även någon form av avfuktning.

Vissa vattenskador eller inläckage är av rätt komplex karaktär. Då behöver vi utföra ett antal åtgärder för att lokalisera orsaken och komma fram till rätt lösning för att återställa byggnadens skick. Det kan vara frågan om en större utredning, avfuktning, inomhusutredning och att projektera och planera om för att planera åtgärder. Vår långa erfarenhet och kännedom inom olika byggnader och byggnadskonstruktioner gör att vi tillsammans med kunniga samarbetspartners för rivningsarbete och sanering kan säkerställa att vattenskadan hanteras på korrekt sätt.

Läs mer om Fuktskadeutredning

Kontakta oss gärna för mer information