Läckageutredning
LÄCKAGEUTREDNING

Hitta och åtgärda inläckage med läckageutredning

Inläckageproblem blir allt vanligare och det är inte alltid helt lätt att hitta orsaken till problemet.

Läckagesökning

Raksystems tekniker utför effektiv läckageutredning

Dagens komplexa byggnader ställer allt högre krav på utförande för att få alla byggnadsdelar täta. Vi har noterat att inläckage i nya fastigheter blir allt vanligare. Vad som orsakat inläckaget är inte alltid självklart och därför behövs en fukttekniker för att lokalisera och utreda orsaken.

Det finns fler fördelar med att anlita Raksystems för läckagesökning:

  • Raksystems har flest fuktsakkunniga i hela landet.
  • Vi har lång erfarenhet och kunskap av läckagesökning.
  • Våra tekniker använder sig av de bästa metoderna på marknaden för att lokalisera orsaken till inläckage.
  • Vi försöker i största, möjliga mån undvika onödiga rivningar och kostnader.
  • Du får ett fungerande åtgärdsförslag och en plan för hållbar ombyggnation.

Vi fastställer fuktskadans omfattning och ger åtgärdsförslag

Inläckage är ett kostsamt problem, som man helst vill undvika. Men ibland är skadan framme och då gäller det att agera rätt. Även om skadan till synes är uppenbar är det viktigt att göra en noggrann kontroll för att utesluta eventuellt fler orsaker. Våra tekniker utför läckagesökning och kan även utföra skadeundersökningar och avfuktning. Vi hittar och kan åtgärda alla typer av läckor, oavsett hur långt inne i byggnadens konstruktion de sitter.

Inläckage

Så utför vi en läckageutredning:

Hur en läckageutredning genomförs beror på läckagets omfattning, byggnadstyp och konstruktioner samt ingående byggnadsmaterial. Det finns ett antal olika mät- och utredningstekniker, och vi anpassar varje läckageutredning till projektet ifråga. Vi använder oss av alla de främsta teknikerna inom läcksökning som UV-ljus, fluorescerande vätskor, spårgas, lufttryck, IR-kamera för att lokalisera läckaget. Våra utarbetade metoder i kombination med vår långa erfarenhet av olika skadefall, konstruktionskunskap och ritningsgranskning, gör att våra tekniker effektivt kan spåra och åtgärda orsaken till inläckagen.

Vissa inläckage är av rätt komplex karaktär och då behöver vi utföra ett antal åtgärder för att återställa byggnadens skick. Det kan vara frågan om en större utredning, avfuktning, inomhusutredning och att projektera och planera om för att planera åtgärder. Vid behov utför vi en omfattande fuktutredning och återkopplar alltid med de mest hållbara och kostnadseffektiva lösningarna.

Läs mer om Fuktsäkerhetsarbete

Kontakta oss gärna för mer information