Lufttäthetsprovningar
Bättre termisk komfort

LUFTTÄTHETSPROVNING

Genom en lufttäthetsprovning eller lufttäthets- mätningkan du få bättre komfort i din byggnad.

Lufttätheten en viktig faktor för miljöklassning och energiprestanda

Med hjälp av lufttäthetsprovning får du veta om din byggnad uppfyller lufttäthetskraven. Lufttätheten är en viktig faktor då det kommer till miljöklassning, energiprestanda och termisk komfort. Det kan dessutom leda till problem med fuktskador och funktionsproblem i ventilationssystemen.

Green building Services symbol
Luttäthetsmätningar

Fördelar med en lufttäthetsprovning

Att hålla koll på lufttätheten har flera fördelar:

  • Mindre risk för oväntade energiförluster.
  • Minskad risk för fuktskador
  • Mindre risk för spridning av radon.
  • Mindre brandrisk.
  • Mindre risk för spridning av buller.
  • Mindre risk för spridning av lukt.

Lufttäthetsprovning enligt ByggaL

Våra konsulter har lång erfarenhet och kompetens av lufttäthetsprovning i alla typer av byggnader. Vi utför provningarna enligt SS-EN ISO 9972:2015 och följer branschstandard Bygga L. Bland våra anställda finns ett stort antal Diplomerade Lufttäthetsprovare, vilket gör att vi innehar en mycket hög kompetens inom området.

I befintliga byggnader utför man oftast lufttäthetsprovning i samband med en form av statusuppdatering inför en ombyggnation. Alternativt då man upplever problem med energianvändning eller termisk komfort i byggnaden. Det är möjligt att mäta hela byggnader eller delar av byggnader. I större byggnader krävs ibland att flera utrustningar parkopplas, vi besitter både kunskap och utrustning för att kunna prova alla byggnader oavsett storlek.

Lufttäthetsprovning

Så utför vi lufttäthetsprovningar:

Vi inleder med att läsa in alla nödvändiga handlingar. I vissa fall krävs en okulär förbesiktning. Då utför vi en sådan. Vi förbereder allt arbete med areaberäkningar och hjälper även till, på plats, med att täta ventilation, fylla vattenlås etc. Därefter utför vi läckagesökning, till exempel med värmekamera. Avslutningsvis utförs en lufttäthetsprovning.

Efter en provning av lufttäthet får kunden en rapport enligt riktlinjerna i både SS-EN ISO 9972 och branschstandard ByggaL. Rapporten innehåller mätresultat, bedömning, utlåtande och eventuella åtgärdsförslag och rekommendationer.

Kontakta oss gärna för mer information