Materialprovtagning
MATERIALPROVTAGNING

MATERIALPROVTAGNING FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ARBETSMILJÖ

Vi utför materialprovtagning av byggnadsmaterial för att säkerställa att farliga ämnen omhändertas på rätt sätt.

Materialprovtagning

Materialprovtagning säkerställer arbetsmiljö och avfallshantering

Vid ombyggnation eller rivning är det viktigt att säkerställa arbetsmiljön och avfallshanteringen. En materialprovtagning ger fastighetsägaren kännedom om hälso- och miljöstörande material i sin byggnad. Våra konsulter säkerställer att byggnadsmaterial inte innehåller gifter som till exempel:

  • Asbest
  • PCB
  • Kadmium
  • Ftalater
  • Freon
  • Olja

Identifiera miljöstörande ämnen och hälsorisker

För att säkerställa materialhanteringen vid rivning eller ombyggnad är det viktigt att identifiera eventuella gifter och miljöstörande ämnen. Vi kontrollerar allt material för att säkerställa att inga miljöstörande ämnen finns. Ifall sådana förekommer lägger vi upp en plan för hur dessa ska hanteras för att minska riskerna. Det finns en generell uppfattning om att det inte finns farliga ämnen i mattor, kakel, klinker och fönster osv från 1980-talet och framåt. Men det kan även förekomma att man hittar miljölaster av olika slag i importprodukter. Därför är det viktigt att utreda riskerna noggrant för att få en god kännedom om din fastighet och om eventuella hälso- och miljöstörande material i din byggnad.

Ritning

Så går en materialprovtagning till:

För att en kommande entreprenad ska kunna utföras så smidigt och korrekt som möjligt, är det viktigt att utföra en materialprovtagning innan ombyggnation. Utan en adekvat provtagning finns det stor risk för både arbetsmiljöproblem och förhöjda kostnader senare i projektet. Underlaget som kunder erhåller efter vår provtagning fungerar utmärkt som underlag för arbetsberedningar och arbetsmiljöplaner.

Våra konsulter åker ut på plats och tar med nödvändig utrustning. Utrustningen varierar beroende på konstruktion och material. I vissa fall behövs kärnborrar och sticksåg, medan andra fastigheter klarar sig med så enkla verktyg som kniv och stämjärn. Efter utfört besök sammanställer vi en rapport som innehåller analyssvar och ett kortfattat PM. PM:et innehåller bilder och en ritning där provtagningsplatserna är utsatta.

Raksystems konsulter har bred erfarenhet av materialprovtagning och byggnadsteknisk historia. Vi råder kunden i vilket material som behöver provtas och ger anvisningar om hur problematiskt avfall och miljöfarliga ämnen bör hanteras och tas omhand.

Läs mer om Kontrollplan för rivning

Kontakta oss gärna för mer information