Miljöcertifieringar Befintliga byggnader
MILJÖCERTIFIERINGAR BEFINTLIGA BYGGNADER

Miljöcertifieringar för mer hållbara, kostnadseffektiva byggnader

Med hjälp av våra olika miljöcertifieringar kan man effektivt och opartiskt bedöma och påvisa att ett aktivt och systematiskt miljöarbete genomförts och därmed förbättrat energieffektiviteten och byggnadens hållbarhet och livslängd.

Miljöcertifiering är en insats för miljö och människa

De senaste tio åren har miljöcertifieringssystem haft stor genomslagskraft inom bygg- och fastighetsbranschen. De har påverkat marknaden och förändrat sättet både hur vi bygger nya hus, men också hur vi förvaltar en befintlig byggnad. En miljöcertifiering bedömer en byggnads miljöprestanda utifrån olika kriterier och poängsystem. Nivån på certifieringen bestäms beroende på hur väl byggnaden uppfyller de olika kriterierna.

Många fastighetsägare har som policy att certifiera sina byggnader enligt något av miljöcertifieringssystem. En miljöcertifiering är inte enbart en insats för miljö och människa, utan innebär även flera ekonomiska fördelar som påverkar fastighetens lönsamhet. Miljöcertifierade byggnader ger bättre inomhusmiljö och synliggör fastighetsägarens miljöambitioner. En miljöcertifiering garanterar energieffektivitet och lägre energikostnader. Dessutom kan en miljöcertifiering höja värdet på fastigheten och på så vis vara en fördel vid en eventuell försäljning.

Vi arbetar med alla de främsta miljöcertifieringssystemen

Vi är experter på alla de främsta miljöcertifieringssystemen på marknaden. För befintliga byggnader arbetar vi med certifieringssystemen BREEAM In-Use, Miljöbyggnad iDrift, LEED EBOM och Passivhus Retrofit. Våra certifierade konsulter kan hjälpa dig att välja rätt miljöcertifiering för just din aktuella fastighet. Vi hjälper till i arbetet att hitta rätt lösningar och rätt certifieringsnivå för just din byggnad och gör vägen fram till certifiering tydlig och smidig. Nedan kan du läsa mer om de olika certifieringssystemen.

BREAAM IN-USE

BREEAM In-Use

BREEAM In-Use är ett certifieringssystem för befintliga byggnader. Systemet ger underlag för lägre förvaltningskostnader och förbättrad prestanda.

Med BREEAM In-Use får du tydliga handlingsplaner för ditt hållbarhetsarbete och ett utmärkt underlag för förbättringsarbete.

Läs mer
Raksystems Miljöbyggnad

Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett svenskt certifieringssystem för att förbättra och certifiera byggnader i drift.

Miljöbyggnad iDrift hjälper fastighetsägare att nå de svenska miljömålen och FN:s Globala Mål gällande byggnader och förvaltning. Certifieringen ger även dig som fastighetsägare en möjlighet att vara kostnadseffektiv.

Miljöbyggnad iDrift

Kontakta oss gärna för mer information