Energiutredning
ENERGIUTREDNING

Vår energiutredning hjälper dig att inte använda mer energi än nödvändigt

Vi utreder orsaker till avvikelser mellan beräknad och faktisk energianvändning.

Lampa energiutredning

Energiutredning för en förbättrad energiprestanda

Flera undersökningar visar att nya byggnader, särskilt de med tuffa energikrav, använder mer energi än beräknat. Orsakerna kan vara flera, men den gemensamma nämnaren är att en energiberäkning tillsammans med en energisamordnare med kompetens inom hela byggnadens energisystem kan förebygga sådana avvikelser.

En energiutredning kan bland annat:

  • Ta reda på om orsakerna är kopplade till användningen av byggnaden eller om det är tekniska system eller byggnadsdelar som inte presterar som tänkt.
  • Hjälpa dig utföra rätt åtgärder.
  • Åtgärda brister tidigt, innan de ekonomiska förlusterna blir alldeles för stora.
  • Minska risken för långvariga eftermarknadsprocesser.

Energiutredningen hittar avvikelser i ett tidigt skede

En energisamordnare arbetar systematiskt med energifrågan från tidigt skede, genom projekteringen och produktionen ända fram till driftsättningen med fokus på minimera risken för avvikelse mellan beräknad och faktisk energianvändning. Vi ser gärna att en sakkunnig finns med redan från projektering fram till driftsättning av byggnadens energisystem. Vår energisamordnare reder ut avvikelser och orsaker till dessa avvikelser ifall problemet uppstår under förvaltningsskedet. Energiutredaren kan, om önskas, ge åtgärdsförslag i syfte att förbättra energiprestandan till den projekterade prestandan.

rapport

Raksystems utför en energiutredning i följande steg:

Raksystems energikonsulter läser in relevanta handlingar och genomför ett eventuellt platsbesök. Därefter sammanställer våra sakkunniga energistatistik för tolv sammanhängande månader. På basen av detta tar vi sedan fram en energisignatur. Vi utför en analys av energistatistiken och energisignaturen och jämför data med beräkningen och dess indata. Vi kontrollerar drift- och underhållsrutiner. Våra sakkunniga kontrollerar även relationshandlingar och installationer i olika byggnadsdelar på plats, exempelvis med hjälp av mätning. Detta görs för att säkerställa att arbetet är utfört i enlighet med projekteringen.

Vi avslutar energiutredningen med att leverera en rapport som innehåller upptäckta orsaker till avvikelser, samt åtgärdsförslag.

Läs mer om energisamordning

Kontakta oss gärna för mer information