Raksystems Dry-IT byggnad
KRAVSTÄLLNING HÅLLBARHET

Hjälper er definiera och uppnå organisationens hållbarhetsmål

Våra experter fungerar som stöd och rådgivare i framtagande av er organisations miljö- och hållbarhetsmål.

Kravställning hållbarhet

Stöd och rådgivning för ert hållbarhetsarbete

Som experter inom hållbart byggande fungerar vi som stöd och rådgivare när ni som organisation ska sätta mål och handlingsplan i er strävan mot ett hållbart samhälle. Våra uppdragsgivare är främst fastighetsutvecklare, entreprenörer, förvaltare och fastighetsägare. Det kan även vara andra aktörer som behöver hjälp att definiera sina miljö- och hållbarhetsmål samt att hitta rätt väg för att uppnå dessa.

Kravställning hållbarhet hjälper er organisation att:

  • Sätta mål för hållbarhetsarbetet
  • Bidra till att uppnå de nationella miljö- och klimatmålen
  • Stötta er i kravställning vid upphandling
  • Välja av certifieringssystem vid miljöcertifiering
  • Skapa rutiner för uppföljning

Vi hjälper er sätta mål kopplade till de nationella miljö- och klimatmålen

Beroende på vilken verksamhet er organisation bedriver kan vi ge er råd om vilka övergripande mål ni kan satsa mot med koppling till nationella och miljö- och klimatmål. En handlingsplan upprättas med olika delmål och aktiviteter som på ett enklare och mer informativt sätt beskriver hur ni faktiskt avser att jobba för att uppnå de övergripande målen. 

Kravställning hållbarhet

Kravställning hållbarhet hjälper er implementera och nå era klimatmål

I slutändan handlar det om hur ni som företag/organisation implementerar mål i den dagliga verksamheten. Inom detta område har vi på Raksystems lång erfarenhet av hur miljö- och klimatfrågor hanteras på bästa sätt. Oavsett om det rör sig om byggverksamhet eller förvaltning och ägande av fastigheter och byggnader.

Vi kan fungera som ett stöd vid bland annat kravställning vid upphandling, val av certifieringssystem vid miljöcertifiering, rutiner för uppföljning, framtagande av konceptlösningar som främjar en hållbar byggnad och mycket mer. Vi hjälper er även måluppföljning, utvärdering samt vid behov justering eller framtagande av nya mål.

Offertförfrågan
Liknande tjänster

Kontakta oss gärna för mer information