Fuktsäkerhetsansvarig Produktion
FUKTSÄKERHETSANSVARIG PRODUKTION

FUKTSÄKERHETSANSVARIG PRODUKTION – FÖR KOSTNADSEFFEKTIVA BYGGPROJEKT

Raksystems tjänst Fuktsäkerhetsansvarig Produktion avlastar och planerar fuktsäkerhetsåtgärder och hjälper dig nå målen avseende fuktsäkerhet.

Fuktsäkerhetsansvarig

Fuktsäkerhetsansvarig Produktion minskar risken för framtida fuktskador

Fuktsäkerhetsansvarig Produktion ger möjlighet för byggherrar och fastighetsägare att minska risker för kostsamma åtgärder inom fukt. Våra konsulter hjälper dig att i ett tidigt skede se vilka åtgärder som krävs för att nå projektets mål gällande fuktsäkerhet. Ett väl utfört fuktsäkerhetsarbete kan förutspå risker för fuktskador. Vi följer standarden ByggaF i produktionsskedet. Några fördelar med att anlita en Fuktsäkerhetsansvarig Produktion:

  • Proaktivitet och tidiga åtgärder gör projektet mer kostnadseffektivt.
  • Du kan minska risken för framtida fuktskador.
  • Minskar risken för förlängd byggprocess och kostsamma fuktåtgärder i projektet.

Fuktsäkra ditt byggprojekt med Raksystems Fuktsäkerhetsansvarig

I ett tidspressat byggprojekt glömmer man ibland bort fukten, men det är ofta fukt som ställer till det i slutskedet. Endera genom skador eller genom förlängt uttorkningsbehov. Det är fullt möjligt att förutse många av de fuktrelaterade utmaningarna. Att vara proaktiv genom att identifiera fuktkritiska skeden och göra fuktronder i byggnaden är både kostnadseffektivt och smart. Skador och förlängda byggprocesser är kostsamt för ett byggprojekt. Genom att anlita en fuktsäkerhetsansvarig minskar du eventuella tilläggskostnader och får ett fuktsäkert projekt. Eftersom Raksystems även kan erbjuda tjänster inom miljö och energi är vi en smidig, heltäckande partner för kunden.

Fuktmätning

Så arbetar en Fuktsäkerhetsansvarig Produktion:

Vi inleder fuktsäkerhetsarbetet med att träffa kunden och identifiera de fuktkritiska skedena. I detta skede planerar vi även in tider för fuktronder och platsbesök. I samråd med kunden planerar våra fuktexperter in vilka fuktmätningar och vilka täthetsprovningar som vi bör utföra i fastigheten. Därefter utför vi alla nödvändiga mätningar och prover och går genom all data.

Hur slutrapporten ser ut beror till stor del på hur behovet ser ut. Oftast sammanställer vi allt material i en fuktsäkerhetsdokumentation. Det är ett dokument där alla utförda insatser är samlade och tydligt presenterade. Rapporten från fuktsäkerhetsansvarig konsult ger kunden ett utsökt underlag för att påvisa att man utfört ett gediget och effektivt fuktsäkerhetsarbete.

Syftet med att anlita en fuktsäkerhetsansvarig är att kunden ska få hjälp med planeringen för och avlastning med fuktsäkerhetsarbetet. Vi planerar våra uppdrag noggrant och ser till att allt som berör fuktsäkerheten hanteras i rätt tid. På så sätt kan vi överlämna ett fuktsäkert projekt till beställaren.

Läs mer om fuktsäkerhetsarbete ByggaF

Kontakta oss gärna för mer information