Kontroll av HD/f-bjälklag
KONTROLL AV HD/F-BJÄLKLAG

Förebygg fuktskador med kontroll av HD/f-bjälklag

Fuktskador och vattenskador i bjälklag är ett vanligt förekommande problem, även i nybyggnationer. Förebygg skador med hjälp av vår kontroll av HD/f-bjälklag.

Kontroll HD/f bjälklag

Fuktsäkra ditt byggprojekt med kontroll av HD/f-bjälklag

HD/f-bjälklag är en prefabricerad betongplatta, uppbyggd med kanaler för smidigare hantering och mindre miljöbelastning. En stor utmaning med HD/f-bjälklag är att kanalerna i betongen ofta fylls med vatten under stomresningen. Problem med fritt vatten i HD/f-bjälklag är vanligt både under byggskedet och i förvaltningsskedet. Risken om dessa inte kontrolleras i god tid, är att du bygger in fritt vatten i bjälklag som kan resultera i fuktskador i väggar, tak och golv när fastigheten är färdigbyggd.

Fördelar med att utföra en kontroll av HD/f-bjälklag:

  • Proaktivitet minskar skadekostnader och förseningar i byggnadsprojektet.
  • Vi kan hjälpa till vid upphandling av leverantör, för minsta möjliga risk för fukt.
  • Tömning och kontroll av HD/f-bjälklag är inget krav i projektstadiet, men ett önskemål som minskar risken för framtida skador.
  • Vår erfarenhet gör att vi snabbt hittar var vattnet brukar samlas.

Vattenskador i bjälklag kan leda till kostsamma åtgärder

En kontroll av HD/f-bjälklag är ett effektivt sätt att minska risken för framtida fuktskador. Vi utför kontroll på plats på ditt byggprojekt eller i din färdiga byggnad. I många fall är tidsplanen och kostnader de drivande faktorerna i ett byggprojekt. Risken då man påskyndar ett projekt är att man bygger in fukt i stommen. I värsta fall behöver vi komma in, riva och torka ut i efterhand för att garantera en fuktfri konstruktion som inte påverkar golvmaterial eller inomhusmiljö över tid. Sådana uppdrag blir väldigt kostsamma efter inflyttning, då folk redan bor eller arbetar i fastigheten. Det absolut bästa för alla involverade är att utföra löpande kontroll av HD/f-bjälklag för att säkerställa att alla moment görs i rätt tid och för att undvika framtida fuktskador.

HDF betong

Så utför vi kontroll av HD/f-bjälklag:

Hur vi utför kontroll av HD/f-bjälklag beror på när i projektet vi blir inkallade. Det vanliga är att kontroll av HD/f-bjälklag är ett moment i själva fuktronden. Vi ser över risker, kontrollerar var vatten kan hamna, granskar att dräneringshålen är rätt placerade och rätt storlek. Vi begär även in ritningar från stomleverantören. Med vår erfarenhet kan vi genom att granska ritningarna hitta det andra inte ser. Vi förstår hur konstruktionerna ser ut inuti och kan på så sätt hitta potentiella risker. Då vi hittar fukt eller vatten kan det ofta vara svårt att få ut detta. Vi letar på rätt sätt, med rätt instrument och sätter in lämpliga uttorkningsåtgärder. Vi torkar kanalerna fria från vatten med vår egenutvecklade metodik.

Om vi blir inkallade i samband med en fuktskada i färdigställd fastighet är tillvägagångssättet ett annat. Vår långa erfarenhet av fuktskador i HD/f-bjälklag gör dock att vi vet var vi ska leta efter skadorna. Vi utreder och hittar lämplig åtgärd och använder oss av olika mätningsinstrument för att lokalisera och kartlägga omfattningen av skadorna. I fall där skadorna uppkommer efter inflyttning, är vi noggranna med att göra åtgärderna så skonsamma som möjligt för boende och brukare. Ofta är det möjligt för byggnadens brukare att bo kvar medan vi åtgärdar fuktskadorna.

Läs mer om Fuktsäkerhetsarbete

Kontakta oss gärna för mer information