Kvävedioxidmätning
KVÄVEDIOXIDMÄTNING

SÄKERSTÄLL INOMHUSLUFTEN MED KVÄVEDIOXIDMÄTNING

Raksystems utför kvävedioxidmätningar för att säkerställa att halterna av kvävedioxid ligger inom ramarna för Naturvårdsverkets riktlinjer.

Raksystems vävedioxidmätning

Kvävedioxidmätning i inomhusluft

En kvävedioxidmätning säkerställer inomhusluftens kvalitet enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Vissa miljöcertifieringssystem kräver en verifiering av kvävedioxidhalten i inomhusluften. Tjänsten utförs i färdig byggnad under normala driftförhållanden. Det finns flera anledningar till att låta göra en kvävedioxidmätning:

  • Underlaget behövs vid miljöcertifiering.
  • Kvävedioxidmätning är ett krav vid bland annat Miljöbyggnad och WELL.
  • Vi ser till att rapporten uppfyller kraven vid tredjepartsgranskning.

Säkerställ luftkvaliteten med en mätning av kvävedioxid

Raksystems utför mätningar för att säkerställa att halterna av kvävedioxid i inomhusluften ligger under Naturvårdsverkets riktvärden. Om fastighetsägaren är intresserad av att utföra en verifiering i Miljöbyggnad eller WELL bör halterna ligga under rekommenderade riktvärden. Provtagningen kan ske med diffusiva provtagare eller med ett direktvisande instrument. Hur provtagen utförs beror på vad resultaten ska användas till.

Raksystems vävedioxidmätning

Så går en kvävedioxidmätning till:

Våra konsulter genomför ett platsbesök i era lokaler för att utföra kvävedioxidmätning. Vi utför mätningen som en direktvisande mätning eller med diffusiva provtagare, beroende på hur och till vad resultaten ska användas. Våra konsulter utför provtagningen enligt metodbeskrivningen för provtagning av kvävedioxid. Metodbeskrivningen är sammanställd av ett ackrediterat laboratorium, som används för analys av provtagningen. Provtagningen görs i färdig byggnad i så normala driftförhållanden som möjligt. Kunden erhåller en rapport med sammanfattning av uppdragets syfte, genomförande och resultat. I rapporten framgår anledningen till mätningen och vad rapporten ska användas till. Till rapporten bifogas provtagningsprotokoll.

Läs mer om inomhusmiljöutredningar

Kontakta oss gärna för mer information