Raksystems Lufttäthetsprovning
LUFTTÄTHETSPROVNING VENTILATION

Raksystems utför lufttäthetsprovning i ventilationskanaler

Vi utför provning av lufttäthet av ventilationskanaler i nybyggnation enligt EN 12237.

Ventilationskanal

Lufttäthetsprovning ventilation i nybyggnation

Raksystems genomför lufttäthetsprovning av ventilationskanaler för att kunna bestämma hur mycket läckage som finns i hela eller delar kanalsystemet. Lufttäthetsprovning i kanalsystem har flera fördelar:

  • Vi tar reda på hur tät kanalsystemet är för att avgöra vilka åtgärder som behövs.
  • Våra tekniker tar reda på var i kanalsystemet läckagen finns för att effektivt kunna åtgärda bristerna.
  • Vi ser till att ventilationskanalerna uppfyller byggherrens krav.
  • Efter vidtagna åtgärder blir systemet mer energieffektivt och löper mindre risk för termisk diskomfort i de utrymmen som kanalerna betjänar.

Lufftäthetskontroll enligt branschstandard

Vi utför mätningarna enligt standard EN 12237. Resultatet av lufttäthetsprovningen är en klassning av läckage i kanalsystemet. Klassificeringen går enligt klass A-D, där klass D är den högsta täthetsklassen och klass A den lägsta.  

Ventilation lufttäthet

Så här går en lufttäthetsprovning ventilation till:

Rakystems konsulter läser in ritningar och utför eventuell förbesiktning. Våra konsulter utför sedan en tätning av öppna kanaländen. Vi genomför ett platsbesök och installerar nödvändig provningsutrustning. Därefter är det dags för själva lufttäthetsprovningen.

Slutligen levererar vi en rapport som innehåller mätningsprotokoll, information om vilka de mest läckande delarna är, samt eventuella åtgärdsförslag.

Läs mer om Lufttäthetsprovning

Kontakta oss gärna för mer information