Solcellsförstudie solpaneler
SOLCELLSFÖRSTUDIE

Solcellsförstudie för lönsamma anläggningar

Raksystems utför solcellsförstudier utifrån kundens behov och prioriteringar

solcellsutredning

Solcellsförstudie för optimerade solcellsanläggningar

Förnybar solenergi är en förutsättning för att vi ska lyckas med den gröna energiomställningen till förnybar energi, som vi i Sverige befinner oss i idag. Att använda solceller är ett sätt att nyttja solen som förnybara energikälla. Vår solcellsförstudie har många fördelar:

  • Studien bidrar till en optimerad anläggning utifrån ekonomi och miljö.
  • Beställaren kan vara säker på att anläggningen uppfyller ställda krav på funktion och kvalitet.

Vår solcellsutredning ger rätt projekterade anläggningar

Den genererade solcellsenergi används för att driva eldrivna komponenter i våra byggnader. Produktionen och transporten av solceller i sig påverkar vår miljö negativt. Därför är det viktigt att vi projekterar och dimensionerar våra solcellsanläggningar på ett varsamt och genomtänkt sätt. En annan viktig parameter, som beställaren av en solcellsanläggning bör ta i beaktande, är den ekonomiska lönsamheten ur ett livscykelperspektiv. Raksystems solcellsförstudie ger dig svaren du behöver.

solceller

En solcellsförstudie berör anläggningens viktiga förutsättningar:

Raksystems tar fram vilken typ av solcellsanläggning du bör investera i, samt vilka ingående komponenter anläggningen behöver. Vi räknar ut optimalt antal paneler, vilken typ av paneler du behöver, samt vilken lutning och placering panelerna ska ha. Allt utifrån projektets optimeringskriterium. Våra beräkningar ger bland annat underlag för att maximera egenanvändningen av solcellsel. Rapporten kan även hjälpa dig hålla pay-off-tiden under ett visst antal år, hålla avkastningskravet över en viss procent, samt hålla genererad el för varje panel över ett specifikt antal kWh/år.

I förstudien behandlar vi även takets förutsättningar, bygglovshantering, viktiga säkerhetsaspekter och anläggningens lönsamhet. Så att du gör en så bra investering som möjligt. Förstudien ligger som en bilaga i förfrågningsunderlaget för upphandlingen av en leverantör av solcellsanläggningen.

Kontakta oss gärna för mer information