Solvärmelastberäkning
SOLVÄRMELASTBERÄKNING

Bedöm risken för övertemperatur och reducera byggnadens kylbehov

Begränsa övertemperatur och reducera byggnadens kylbehov med hjälp av Raksystems solvärmelastberäkning.

Beräkning solvärme

Solvärmelastberäkning är ett krav inom Miljöbyggnad

Med hjälp av en solvärmelastberäkning får vi information om hur mycket solvärme som når ett rum maximalt mellan vår- och höstdagjämning. Beräkningen används främst i samband med certifiering inom Miljöbyggnad, men kan även utföras i andra byggnader för att säkerställa komforten.

Några fördelar med att beräkna solvärmelast:

  • Begränsar övertemperatur
  • Reducerar behovet av komfortkyla
  • Säkerställer inneklimatet på ett energieffektivt sätt

En indikator för byggnadens behov solavskärmning och kyla

Det finns två olika metoder för att beräkna solvärmelasten; för hand eller genom simulering. När man utför beräkningen för hand, antar man att en viss solintensitet kommer mot fönstret. En simulering blir mer exakt eftersom den tar hänsyn till fler parametrar som bland annat omkringliggande byggnader och vegetation. I en byggnad där du redan har komfortkyla kan du utföra en solvärmelastberäkning för att reducera kylbehovet genom att till exempel installera markiser eller annan typ av solskydd. Solvärmelastberäkning är en något förenklad variant av innemiljöutredning, vars uppgift är att utreda om det finns risk för övertemperatur i byggnaden.

Raksystems har en mycket bred kunskap om solskydd och fönsteregenskaper samt bra verktyg för att uppskatta solvärmelasten. Våra konsulter tar hänsyn till solvärmelasten och kan samtidigt granska inneklimatet och föreslå lösningar som är såväl energi- som kostnadseffektiva.

Solvärme

Så utför vi en solvärmelastberäkning:

Vi inleder processen med att ta in ritningar för fasad och planer för området med omkringliggande bebyggelse från arkitekten i projektet. Därefter bygger vi upp en modell som efterliknar verkligheten. Vi beräknar hur mycket solvärme som når byggnaden under en kritisk varm dag för alla de rum som nås av solljus. Därefter följer en diskussion med kunden om vilken typ av solskydd och fönster kunden har tänkt sig. Ofta har kunden redan en klar bild av vad de vill ha. Vissa vill inte ha utvändiga solskydd och då väljer man invändigt skydd. Efter slutförd beräkning får kunden ett underlag i rapportform, som innefattar förslag på vilken typ av solavskärmning som kan vara passande för byggnaden utifrån kundens behov och utförd beräkning. Beräkningen utförs främst samband med en certifiering inom Miljöbyggnad.

Läs mer om Miljöbyggnad

Kontakta oss gärna för mer information