Termiskt inomhusklimat
TERMISKT INOMHUSKLIMAT

Vi utför mätning av termiskt inomhusklimat

Raksystems mäter termiskt klimat enligt Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens allmänna råd.

Mätning av termiskt inomhusklimat

Mätning av termiskt inomhusklimat för bättre inomhusluft

Offentliga lokaler och bostäder måste ha ett bra inomhusklimat. Det får inte förekomma olägenheter eller risker för människors hälsa. Detta anger miljöbalken tydligt. Raksystems mätning av termiskt inomhusklimat har flera fördelar:

  • Vi verifierar projekterade värden för operativ temperatur.
  • Raksystems tar reda på om eventuella klagomål från brukare har en koppling till operativ temperatur, eller om det är andra faktorer som klagomålen grundar sig på.
  • Vi tar reda på om ni uppfyller lagkraven.
  • Vår utredning är mer kvalitativ, där åtgärdsförslagen är fokuserade på att eliminera orsaken till problematiken och inte symptomen.

Vi mäter termiskt klimat i din fastighet

Med stöd av miljöbalken har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten givit ut allmänna råd. Dessa råd presenterar hur du bör bedöma olägenheter för människors hälsa i samband med inomhusklimat, i både lokaler och bostäder. Raksystems följer dessa allmänna råd samt anvisningar och riktlinjer i ” R1-Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav” i syfte att kvalitetssäkra mätningsresultatet, samt för att bedöma status på det termiska inomhusklimatet.

Inomhusklimat

Vi utför mätningen av termiskt inomhusklimat i följande steg

Raksystems inleder med att läsa in ritningar och utför eventuell förbesiktning. Därefter bestämmer vi i vilka rum mätningen ska göras, och var i dessa utrymmen mätningen ska utföras. Våra sakkunniga genomför ett platsbesök och installerar nödvändig mätutrustning. När allt detta är på plats utför vi en momentan mätning eller loggning utifrån överenskommen tidsperiod.

Vi avslutar vår mätning av termiskt inomhusklimat med att leverera en lättöverskådlig rapport som innehåller mätningsresultaten.

Läs mer om inomhusmiljöutredningar

Kontakta oss gärna för mer information