Uttorkningsberäkning
UTTORKNINGSBERÄKNING BETONG

BERÄKNA UTTORKNING AV BETONG MED UTTORKNINGSBERÄKNING

Korrekta uttorkningsberäkningar i betong är en förutsättning för fuktfria konstruktioner.

Uttorkningsberäkning betong

Beräkna betongens uttorkningstid

Uttorkningstiden styr tidpunkten för golvläggning och är således en viktig faktor i byggprocessen. Raksystems uttorkningsberäkning kan hjälpa dig ta fram betongkvaliteter som passar ditt projekt. Om betongkvaliteten redan är bestämd, kan våra uträkningar ge exakta riktlinjer för när golvläggning kan ske.

Konsulterna som beräknar betongens uttorkningstid har:

  • Lång erfarenhet och kunskap från branschen.
  • Rätt verktyg och analysmetoder.
  • God insikt i uttorkning och yttre faktorer som kan påverka uttorkningstiden.
  • En systematisk metod för mätning och uppföljning av fuktsäkerhetsarbete.

Korrekt utförda beräkningar av uttorkningstid för betong är en förutsättning för fuktsäkerheten

Det går att säkerställa betongens uttorkningstid genom uttorkningsberäkningar. När du anlitar en fuktsakkunnig får du en korrekt utförd beräkning och analys av dina betongkonstruktioner. Fuktkontrollanter (auktoriserade enligt RBK) säkerställer produktionen så att du kan minimera risken för framtida fuktskador i ditt byggprojekt. Efter varje utförd mätning får kunden ett mätprotokoll som innehåller resultat, ritningar med mätpunkter och kompletterande kommentarer. Vi utför mätningar och beräkningar löpande under pågående produktion för att säkerställa fuktnivåerna. Risken med felaktiga utförda beräkningar är att betongen vid fuktmätningstillfället är för fuktig så att ytskikt som mattor, parkett osv inte kan läggas enligt planering.

Beräkna uttorkningstid för betong

Så utför vi en beräkning av betong och uttorkningstid:

Uttorkningsberäkningar ser olika ut, beroende på hur uppdraget är formulerat. I bästa fall finns en fuktsakkunnig med redan i samband med kravställningen. Då kan man planera tidslinje och material enligt noggranna beräkningar, och säkerställa att tidsplanen följs. Med hjälp av våra beräkningar kan vi finnas med som kravställare i samband med upphandling. Då ser vi till att varje underleverantör uppfyller kraven för fuktsäkerhetsarbetet, och dokumenterar varje steg i processen. Vi får fram exakt tidsplan för när man kan lägga golv, utför klimatloggning, letar risker samt går fuktronder.

Betong uttorkningstider

Betongens uttorkning är en viktig del av fuktsäkerhetsarbetet

Det händer att vi kommer in i ett senare skede, då materialvalen redan är gjorda. I dessa fall utför vi fuktmätning, analyserar resultat samt beräknar kvarvarande tid till aktuell yta är tillräckligt torr för att ytskikt kan läggas. Vi tar ställning till konstruktion, betongkvalitet och valt ytskikts fuktkritiska nivå och överlämnar sedan en rapport med all dokumentation till kund. För bästa resultat är det viktigt att vi blir kvar i projektet för att fuktsäkerhetsarbetet ska gå rätt till. Vi behöver kontrollera att mätplatserna är korrekta och att alla beslut är faktabaserade. Vi ser till att dokumentera varje steg, eftersom det är en kritisk punkt då det kommer till att uppfylla garantier och att påvisa förutsättningar i händelse av skada.

Läs mer om Fuktsäkerhetsarbete

Kontakta oss gärna för mer information