Radonmätningar
RADONMÄTNINGAR

Vi utför radonmätningar i befintliga byggnader

Vi mäter radonhalten i befintliga byggnader enligt myndighetskrav.

Raksystems radonmätningar

Radonmätningar identifierar radonhalten i alla typer av byggnader

Raksystems genomför radonmätningar med avseende på att identifiera radonhalten i befintliga byggnader. Vi utför radonmätningen antingen som verifierande långtidsmätning, eller som en rådgivande korttidsmätning. Våra konsulter genomför mätningen enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder respektive för arbetsplatser.

  • Mätperioden är 1 oktober – 30 april.
  • Tillförlitlig mätperiod i en verifierande mätning pågår i två månader.
  • Vi informerar brukarna om när och hur mätningen kommer äga rum.
  • Mätresultatet gäller inte för evigt utan bör upprepas ungefär vart 10:e år.

Därför bör du mäta radonhalten i din byggnad

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon orsakar omkring 500 fall av lungcancer årligen. Det finns sätt att åtgärda förhöjda radonhalter inomhus, men det är viktigt att utföra en mätning innan du åtgärdar problemen.  Resultatet från mätningen kan sedan, vid behov (över 200 Bq/m3), ligga till grund för vidare utredning och saneringsåtgärder. Vi ser radonmätning i befintliga byggnader som en form av livförsäkring för de som vistas i lokalerna. Mätresultatet gäller dock inte för evigt. Förutsättningarna kan ändras med tiden, eftersom bland annat boendevanor, ventilation och eventuella transportvägar för radon kan påverka radonhalten.  Därför bör du som fastighetsägare utföra radonmätningar med jämna mellanrum. Strålskyddsmyndigheten rekommenderar mätning vart tionde år. En radonmätning kan även bli aktuell om du har renoverat eller genomfört byggnadsåtgärder som påverkat radonhalten.

Länk till arbetsmiljöverket: Radon – Arbetsmiljöverket (av.se)

Radonmätning Raksystems

Så utför vi radonmätningar:

Raksystem bistår kunden i allt från planering för mätningarna, till genomförande och uppföljning av resultatet. Vi finns här som ett sakkunnigstöd, oavsett om du ska utföra en verifierande långtidsmätning eller en indikerande korttidsmätning.

Vid en radonmätning i befintliga byggnader bedömer vi behovet av antal mätpunkter, med utgångspunkt i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Vi beställer erforderligt antal mätdosor, placerar ut dem, hämtar in dem och levererar dem för labbanalys. När vi är klara med analyserna redovisar vi resultatet för dig i rapportform.  

Läs mer om radonutredning

Kontakta oss gärna för mer information