Radonsakkunnig
RADONSAKKUNNIG

Radonsakkunnig förebygger, bedömer och åtgärdar radonproblem

Utred radonproblem i bostäder och på arbetsplatser med hjälp av en certifierad radonsakkunnig.

Radondosor radonsakkunnig

Radonsakkunnig ger experthjälp från projektering till slutmätning

För att bygga radonsäkert från projektering till slutmätning i färdig byggnad måste alla viktiga parametrar avseende radon beaktas. En radonsakkunnig fungerar som rådgivare i ditt byggnadsprojekt i såväl nyproduktion som i ombyggnation.

Anlita en radonsakkunnig för att:

  • Utföra markradonundersökningar.
  • Granska ritningar i systemhandlings- och projekteringsskedet.
  • Upprätta projektspecifika radonsäkerhetsbeskrivningar.
  • Utföra radonronder.
  • Uppnå projektspecifika gränsvärden för radon.
  • Uppnå aktuella myndighetskrav och miljöcertifieringskrav avseende radon.

Ett väl utfört förebyggande radonsäkerhetsarbete

Raksystems radonkonsulter har lång erfarenhet och god kunskap om radonsakfrågor. Vi arbetar proaktivt för att förebygga radonproblematik och strävar efter kostnadseffektiva, hållbara lösningar. Radontäta byggnader minimerar riskerna för dyra åtgärder i framtiden. Vi utför alla typer av radonutredningar och radonmätningar.

Analys av radonspårdosor

Din radonexpert från projektering till färdig byggnad

Våra certifierade radonexperter granskar ritningar för kontrollera att grundläggning, gjutskarvar och genomföringar för el, vatten, avlopp och fjärrvärme projekteras radonsäkert. Vi utför markradonundersökningar och klassar marken som hög-, normal- eller lågradonmark. Vid eventuella förhöjda radonnivåer utför vi mätningar och utredningar. Vi kan även utfärda utlåtande för marken om en markradonundersökning inte utförs.

Vissa miljöcertifieringar, som Miljöbyggnad Guld, kräver ett årsmedelvärde lägre än 60 Bq/m3. För att uppnå dessa krav rekommenderar vi att anlita en radonsakkunnig redan tidigt i projektet. När en byggnad uppförs på högradonmark krävs särskilt noggranna grundläggningsmetoder för att uppnå rådande myndighets- och miljöcertifieringskrav.

Certifierad Radonsakkunnig

Projektspecifikt radonsäkerhetsutlåtande

Som kund erhåller du ett projektspecifikt radonutlåtande eller ett så kallat radon-PM. I utlåtandet framkommer tydligt vilka aspekter projektering och produktion bör beakta för att bygga radonsäkert. Radonmätningen i färdigställd byggnad är ett kvitto som påvisar ett lyckat radonsäkerhetsarbete.

Läs mer om Radonmätning

Kontakta oss gärna för mer information