Strategisk rådgivning
STRATEGISK RÅDGIVNING

Strategisk rådgivning för energi-, fukt- och miljörelaterade frågor

Våra konsulter fungerar som strategisk rådgivare och stöd åt er organisation avseende miljö, energi och/eller fuktsäkerhet.

Artikel 2 byggbranschens skenande eftermarknad

Strategisk stöttning från projektering till förvaltning

En strategisk rådgivare på Raksystems stöttar er verksamhet på en övergripande nivå inför och i samband med projekt men även i er fastighetsförvaltning. Vi har stor förståelse för alla moment i projektet – oavsett om det handlar om stadsutvecklingsprojekt eller enskilda byggprojekt.

Vad kan en strategisk rådgivare hjälpa dig med?

  • Kravställning avseende energi, fukt och miljörelaterade rutiner.
  • Framtagning av mallar för projektspecifika dokument kopplade till hållbarhetsfrågor.
  • Framtagning av rutiner för uppföljning.
  • Implementering av rutiner avseende energi, fukt och miljö.
  • Omvärldsbevakning.
  • Rådgivning i strategiska beslut.

Strategisk rådgivning för energi, fukt- och miljöfrågor

Den strategiska rådgivningen styrs av era behov. Våra konsulter hjälper till att arbeta fram kravställning för energi-, fukt- och miljörelaterade frågor i samband med till exempel upphandlingar. Tillsammans arbetar vi fram mallar för nödvändiga projektspecifika dokument. Våra konsulter kan också i samråd med vår kund ta fram rutiner för uppföljning och informera om hur energi-, fukt- och energirelaterade rutiner ska implementeras i den dagliga verksamheten i er organisation. Raksystems konsulter har god inblick i vad som sker i omvärlden och kan informera och uppdatera verksamhetens mallar och rutiner för att vara anpassade till rådande krav och regler. Vi stöttar er i alla typer av frågor avseende energi-, fukt- och/eller miljö i byggverksamhet, förvaltning eller fastighetsägande. Våra konsulter kan även agera rådgivare i samband med strategiska beslut som påverkar verksamheten.

Strategisk rådgivning möte

En trygg och kompetent partner för din organisation

Våra konsulter inom energi, fukt och miljö har lång erfarenhet från branschen. Vi jobbar med hållbarhetsfrågor från projektering till fastighetsförvaltning och brinner för välmående fastigheter, miljö och människor. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens inom ramen för dessa områden kan vi stötta er i allt från strategiska frågor till praktiska åtgärder och konsultation. Kontakta oss gärna för att få mer information om strategisk rådgivning eller andra frågor kopplade till energi, fukt eller miljö.

Kravställning hållbarhet

Kontakta oss gärna för mer information