Fuktsäkerhetssamordning i Choice Hotels Sickla

Raksystems i samarbete med entreprenören Arcona i nya Choice Hotels Sickla

För över 100 år sedan startade tapettillverkaren Kåbergs sin tapettillverkning i just den byggnad som nu byggs om och färdigställs till hotell och under projektnamnet ”Tapetfabriken”. I visionen att fortsätta utveckla Sickla till att bli en ännu mer levande stadsdel är hotellsatsningen en viktig del. Clarion Collection Hotel Tapetfabriken kommer erbjuda 240 hotellrum och en 2000 kvm stor lobbyyta med restaurang, evenemangsytor och konferenslokaler. Hotellet öppnar under andra kvartalet 2021 och visionen är att skapa en spännande byggnad där gammalt möter nytt på ett kreativt sätt.

Innan produktionsstart av den nya hotellbyggnaden, så revs den befintliga byggnaden ”tapetverkstaden” ner. En del av att urbanisera men ändå bevara områdets och även byggnadens karaktär var att återanvända byggnadsmaterial från originalbyggnaden. I just detta projekt så har fasadtegel återanvänts och syns på byggnadens entréplan.

Raksystems Dry-IT anlitades tidigt som fuktsäkerhetssamordnare

Raksystems Dry-IT blev anlitade tidigt i produktionsfasen av Arcona, som är entreprenör i projektet med Atrium Ljungberg som byggherre. Lina Linderson, fuktsäkerhetssamordnare Raksystems Dry-IT berättar: ”Som i alla projekt fanns det i projektet Tapetfabriken både utmaningar och det som var till fördelar för projektet. Det som helt klart blev en utmaning för oss var att man initialt planerat för att bygga ett kombinerat hotell och kontor. Den planen ändrades till att enbart utgöra hotellverksamhet. I samband med den förändringen uppstod nya planeringsåtgärder och insatser för att projektera och bygga samtliga våtutrymmen på ett fuktsäkert sätt.

Ett gott samarbete underlättade utmaningarna i fuktsäkerhetsarbetet

Det positiva i projektet har varit samarbetet med den kompetenta och duktiga platsledningen, som jag dessutom haft förmånen av att samarbeta med i tidigare projekt. Vi har som vanligt haft tät dialog och ett nära samarbete genom hela produktionsfasen och på så sätt säkerställt god kommunikation, vilket är så viktigt för lyckade projekt. Sedan gör det ju inget om man har kul tillsammans också i arbetsteamet, vilket vi haft. En annan positiv aspekt för projektet i detta fall var att val av stomme. Man använde sig av prefabricerade sandwichelement vilket gjorde att det snabbt blev tät byggnad vilket ger i sin tur blev gynnsamt för uttorkningsprocessen, så det var bra” avslutar Lina.

Raksystems Dry-IT fuktsäkrade projektet med bl.a. fuktronder, fuktmätningar, klimatloggning och lufttäthetsprovning

Raksystems Dry-IT kom in i projektet i produktionsfasen med uppdraget att fuktsäkra projektet. Det har man gjort med hjälp av löpande rådgivning till platsledningen, man har gått kontinuerliga fuktronder och då dokumenterat och förbättrat där det behövts åtgärdas. Raksystems Dry-ITs konsulter har också rådgivit i samband med fuktmätningar samt utfört själva mätningarna och man har också använt sig av klimatloggning för att få god kontroll på uttorkningsförhållandena. Nu i slutfasen och strax innan invigning så kommer också en avslutande lufttäthetsrprovning byggnaden att utföras för att säkerställa att tätheten uppfyller ställda lufttäthetskrav.

Goda erfarenheter från tidigare samarbeten gjorde Raksystems Dry-IT till det naturliga valet av leverantör

Lars Book, produktionschef på Arcona om samarbetet med Raksystems Dry-IT: ”I samråd med Atrium Ljungberg valde vi att samarbeta med Raksystems Dry-IT i det här projektet, ett av skälen till detta var att produktionsledningen i tidigare projekt hade väldigt goda erfarenheter av ett gott samarbete med dem. Vi upplever att det finns en god förståelse för de svårigheter och utmaningar som kan uppstå i produktionsskedet. Därför tycker vi det är bra att ha med Raksystems Dry-IT som hjälper till med förslag på åtgärder eller annat, allt för att hjälpa projektet framåt. Samt att de även hjälper till med att ställa och följa upp de krav som finns i projektet gällande fukt – täthet mm. Lars B ser det som en stor hjälp, att produktionsledningen kan lägga mer tid på övriga uppgifter.”

Lufttäthetsprovningen en milstolpe – nu är vi snart i mål

”I projektet har Raksystems Dry-IT tillsammans med Arcona nu även lufttäthetsprovat fastigheten med ett godkänt resultat, gemensamt har vi planerat förebyggande åtgärder för att borga för en bra provtryckning. För projektet var lufttäthetsprovningen av fastigheten en milstolpe, om inte ytterligare vattenläckage upptäcks så kvarstår nu en rapport från provtryckningen samt slutdokumentationen från Raksystems Dry-IT. Sedan är vi i mål!”

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp