Göteborgs Stad tecknar ramavtal med Raksystems

Raksystems fortsätter samarbetet med Göteborgs Stad.

Göteborg ska växa med nära en tredjedel till 2035 och ge plats för 80 000 nya bostäder och nya arbetsplatser. Målet är en hållbar och nära storstad och med det följer stora infrastrukturprojekt och omfattande bostads- och lokalförsörjningsprogram. Allt inom ramen för en grön strategi. Med den snabba tillväxten och det intensiva samhällsbyggandet finns det för staden ett stort behov av en bredd av tekniska konsulter med hög kompetens.

Ramavtalet som Göteborgs Stad tecknar med Raksystems omfattar tjänsteområdena; Besiktning/utredning och Inomhusmiljö.

I denna kategori ingår besiktningar/utredningar av alla typer av fastigheter exempelvis bostäder, skolor, lokaler, industrilokaler, idrottsanläggningar, mark, markanläggningar, kontor och övriga offentliga lokaler som staden förvaltar. Uppdragen omfattar ny- och ombyggnadsprojekt och kan innefatta allt från mindre renoveringar till större ny- och ombyggnationer, samt besiktningar som sker i den löpande förvaltningen av fastigheter.

Ramavtalet börjar gälla maj 2021 och är tecknat fram till sista april 2025.

Vi på Raksystems ser mycket fram emot vårt fortsatta samarbete tillsammans med Göteborgs Stad för en hållbar bygg- och fastighetsbransch med välmående människor och miljö.

Läs mer om vår tjänst för inomhusmiljöutredningar>>

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp