Bild på hus på en ö Hållbarhet
Hållbarhet inom Raksystems

Välmående byggnader, människor och miljö

Hälsosamma friska byggnader är viktiga för människans välmående och för miljön.

Som en aktör inom fastighetsvärlden har vi per automatik en otrolig möjlighet att förbättra byggnaders skick, dess påverkan på miljön och välbefinnandet för alla de som använder fastigheten.

Hållbarhetssymbol

Hållbarhet inom Raksystems

På Raksystems jobbar vi ständigt med hållbarhet. I våra möten med kunder, kollegor och leverantörer ser vi fokuserat på den påverkan vi gör och vi arbetar aktivt i uppdrag med att förbättra byggnaders livscykel för en bättre och mer hållbar framtid.

Vår främsta uppgift är att bistå fastighetsägare i att ta hand om deras fastigheter för att främja byggnadens hälsa och i sin tur dess användare. Vi förespråkar aktivt hållbara val och värderingar. Genom våra tjänster reducerar vi byggnadens miljöpåverkan.

Vårt syfte grundar sig i tre aspekter av hållbarhet, välmående byggnader, människor och miljö.

Hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport visar vi på våra fokus områden samt våra hållbarhetsmål för framtiden. Vårt hållbarhetsarbete består av tre huvudområden; välmående byggnader, människor och miljö. Inom de närmsta åren kommer vi att arbeta fokuserat med hållbarhet inom dessa områden.

FN:s mål för hållbar utveckling

Genom att tillsammans följa och jobba för FN:s mål för en hållbar utveckling skapar vi värde och en positiv inverkan på världen. FN:s mål för hållbar utveckling antogs 2015 som en universell uppmaning till handling för att utrota fattigdom, skydda planeten och se till att alla människor kan leva i fred och välstånd senast 2030. Vi har åtagit oss att stödja alla FN:s 17 mål för hållbar utveckling i vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhet