Exploateringsstöd
I samarbete med HSB

Besiktning • energi • fukt • radon & miljö

Raksystems skapar kvalitetssäkra lösningar inom tjänsterna
besiktning, energi, fukt, radon och miljö.

Vi har mer än 30 år av erfarenhet i branschen och vår totala kompetens sträcker sig genom hela fastighetens livscykel.
Vi hjälper er i arbetet för sunda och hållbara fastigheter som leder till välmående människor och god ekonomi.

Raksystems man undersöker glasparti

Besiktningar

 • Förbesiktning
 • Kontrollbesiktning
 • Statusbesiktning
 • Garantibesiktning
 • Slutbesiktning
 • Due Diligence
 • KA
 • Överlåtelsebesiktning
Kontakta oss
BREEAM In-Use

Sakkunnig & Samordning

 • Energideklaration
 • Energikartläggning
 • Energiutredning
 • Fuktinventering
 • Fuktskadeutredning
 • Kontrollplan för rivning
 • Miljöinventering
 • Materialprovtagning
 • Radonutredning
Kontakta oss
Besiktningar

Mätningar, provningar & kontroller

 • Avfuktning
 • Energimätningar
 • Lufttäthetsprovningar
 • Läckageutredning
 • Inmätning vid vattenskada
 • Radonmätning
 • Termografering
 • U – värdesmätning
Kontakta oss
Svanen

Miljöcertifieringar

 • BREEM in – Use
 • Miljöbyggnad iDrift
 • Svanen 

   

Signera

Certifikat & kvalifikationer

 • SBR-anslutna besiktningsmän
 • Certifierade energiexperter (godkända hos Boverket)
 • Certifierade energikartläggare
 • Diplomerade fuktsakkunniga
 • Byggdoktorer
 • Av RISE certifierade funktionskontrollanter (gäller OVK)

Kontakta oss gärna för mer information