Raksystems Skanska seminare

Hållbarhetsarbete i ditt projekt

Det här är ett seminarie för dig som har rollen som projektinköpare, projektchef, platschef, projekteringsledare eller liknande.

Vi har för flera kunder genomfört ett seminare med temat Hållbarhetsarbete i ditt projekt.

Talarna för dagen är Mikael Grankvist senior fuktsakkunnig specialist, Tomas Johansson miljökonsult och gruppledare miljö region Stockholm och Claudia Cizmeli energikonsult och gruppledare energi Stockholm.

Raksystems experter har tagit fram ett tvåtimmars seminarie där vi tar upp aktuella ämnen som övergripande presenterar vad man bör tänka på för att bygga hållbart. Vi lyfter fram och exemplifierar det vi upplever som vanliga fallgropar baserat på vår erfarenhet och delar med oss vad vi anser kan vara bra lösningar för att inte hamna i dem.

Några av de frågeställningar som vi fokuserar på är:

 • Vad kan vi lära oss av de fel och brister som idag kostar oss flera miljarder kronor per år?
 • Hur navigerar vi oss fram mot Sveriges miljökvalitetsmål och en fossilfri byggsektor?

Här nedan kan du se innehållet för seminarietprogrammet.

Övergripande Agenda

 • Kort Presentation Raksystems
 • Övergripande utmaningar
  – Sveriges miljökvalitetsmål samt vår gemensamma färdplan mot en fossilfri byggsektor.
  – Varför avviker den faktiska energianvändningen från den beräknade i nya byggnader?
  – Av de fel, brister och byggskador som kostar samhället 111 miljarder per år står fuktskador för 75%, vad beror det på?
 • Viktiga lagkrav och certifieringar idag och i framtiden – är ni rustade?
  – Hur navigerar vi mot en fossilfri byggsektor med hjälp av lagkrav och certifieringar.
 • Vilka fallgropar stöter vi på ute i projekten idag och hur förebygger vi dessa?
  – Framtida utmaningar; materialval, lagkrav och annat.
  – Det finns många vägar till ett och samma energikrav. Tar vi alltid den mest ekonomiskt fördelaktiga vägen för projektet?
  – Projekt med mycket strängare energikrav än BBR, t.ex. energikrav i miljöcertifieringar kräver en viss arbetsmetodik.
  – Exempel på uteblivet stöd och dess orsaker.
  – Ca 40% av miljöbyggnadscertifieringar får inte sin certifiering/verifiering. Vad beror det på?
  – Brister i processen gällande fuktsäkerhet, kontroller och mätningar, vad ska man fokusera på?
 • Övrigt – Diskussion/frågor

Är du intresserad av genomföra ett seminare tillsammans med oss och vill veta mer om hur vi skulle kunna anpassa det för ditt företag eller organisation, tveka då inte att höra av dig till oss.

Kontakta oss gärna för mer information

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp