Klimatsmart kontorshus

Klimatsmart kontorshus, Jönköping

Raksystems hjälpte Skanska med klimatsmart fuktsäkerhetsarbete

Skanska påbörjade sitt byggnadsarbete av klimatsmarta byggnaden Dialogen, ett kontorshus i Jönköping, 2018. Kontorsbyggnaden var Skanskas första projekt i den nya stadsdelen som nu växer fram intill Skeppsbron. Raksystems bistod med termografering, lufttäthetsprovningar och fungerade som fuktsakkunnig i projektet.

Kort om projektet

  • Kund: Skanska
  • Plats: Jönköping
  • Arbetet inleddes: 2018
  • Arbetet slutfördes: hösten 2020
  • Kundansvarig konsult Raksystems: Martin Modin

Raksystems i rollen som fuktsakkunnig i produktionen

Dialogen är en 10 våningar hög kontorsfastighet och har en yta om totalt 16 400 kvm. Hela området vid Skeppsbron har tydlig fokus på hållbarhet och i arbetet med Dialogen har man lyckats så bra att avsikten är att söka certifiering för byggnaden enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM, näst högsta Excellent.

Raksystems Dry-IT AB har deltagit under produktion, som avtalspartner till Skanska, och utfört termograferinglufttäthetsprovningar och deltagit i rollen som fuktsakkunnig och samordnat fuktsäkerhetsaktiviteter (bl a fuktronder fuktkontrollplan och granskat dokument).

Klimatsmart kontorshus

”Vi blev inkopplade i tidigt skede som sakkunniga i just lufttäthetsfrågan vilket har lett till att vi har haft god dialog och kunnat påverka för att tillsammans vidta rätt insatser och åtgärder för att erhålla bästa resultat ur ett lufttäthetshänseende.” – Martin Modin, Raksystems

Dialogen: ett utmanande och kul projekt

Det finns alltid en del utmaningar när man arbetar i projekt med mycket glasfasader som Dialogen har. I just Dialogens fall kom prefabricerade delar. Då måste man planera för montaget och vara extra noggrann och observant för att det skall bli bra när man utför själva montaget. Det är speciellt att arbeta med stora glaspartier. Det krävs en hel del planering för att få glaspartierna att stämma överens med övriga konstruktionsdelar som tak, fasad och grunden. Allt detta sköttes utmärkt och därför landade vi också i ett jättebra resultat.

”Det är kul att arbeta tillsammans med kunder som är engagerade i sitt projekt och vill lyckas.”

Martin Modin
Gruppledare Lufttäthet och Termografering

Skanskas mål: ett miljövänligt kontor där de anställda trivs och mår bra

Byggnaden Dialogen står klar för hyresgästerna, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, att flytta in i under våren 2021. Skanskas mål har hela tiden varit att skapa kontor där de anställda trivs och mår bra. Bland annat bjuder fastigheten in till att ta trapporna istället för hissen varje dag.

Att miljöcertifiera en byggnad enligt BREEAM innebär att byggnadens miljöprestanda mäts och fastigheten får olika poäng för bland annat energi, hälsa, transport, vatten, material, avfall, markanvändning, utsläpp och ekologi. Allt material som byggts in i huset är giftfritt och allt trä är FSC-märkt och spårbart. Man har också försökt att köpa in så mycket svenskproducerat det bara gått.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp