Klimatsmarta hyresrätter i Uppsala

Raksystems Dry-IT inne i 4:e projektet för ”klimatsmarta hyresrätter”, den här gången i Uppsala

Sedan 2017 ger staten möjlighet till att erhålla bidrag för de som bygger så kallade ”klimatsmarta hyresrätter”. Det innebär att staten skjuter till ekonomiskt stöd för att en byggherre upprättar hyresrätter som uppfyller ställda krav inom bland annat energi. Kraven innebär att det primära energitalet för en fastighet ska vara 12 eller 44 % bättre än gällande ställt BBR-krav för projektet. Det högre kravnivån, 44 % bättre än gällande BBR, innebär att fastigheten dessutom når betyget Guld i indikatorn Energianvändning enligt Miljöbyggnad.

Nu är Raksystems i full gång med sitt fjärde projekt av denna typ och denna gång tillsammans med Midroc som både utvecklar och bygger projektet i egen regi. Midroc har bestämt sig att satsa på det högre ställda energikravet samt Miljöbyggnad Silver. Projektet omfattas av fyra byggnader (uppdelat i två fastigheter och tillika två separata projekt). I dagarna startades systemhandlingsskedet. Redan i programhandlingsskedet fastställdes mycket av energitänket för projektet i syfte att säkerställa uppfyllandet av det tuffa energikravet. Byggskedet kommer att startas 2021 i Uppsala i området Östra Sala backe och beräknas stå inflyttningsklara senast 2023.

Raksystems fungerar som energisamordnare

I dessa två projekt; Konstnären och Norra Träpalatset har Raksystems rollen som energisamordnare. För att nå de tuffa energikraven i ett sådant projekt gäller det att se över många energirelaterade parametrar från tidigt skede exempelvis fasaden, husets utformning, placering av våtrum och kök i förhållande till schakt, klimatskalets isoleringsgrad och lufttäthet, installationernas energiprestanda, värmeproduktion och distribution etc. Det som är utmanade är att en förbättring av exempelvis en byggnadskonstruktion kan försämra en annan viktig funktion avsevärt så allt måste samspela och optimeras på ett perfekt plan. Och man behöver fundera både en och två gånger på sin rådgivning och på sina beräkningar.

Ett fint samarbete trots många utmaningar på vägen

Edwin berättar: Vi har ett mycket fint samarbete med vår kund. De lyssnar och litar på oss och dessutom är vår beställare väl insatt och har själv mycket god energikännedom vilket såklart underlättar och resulterar i bra teamwork i vårt samarbete. Men, det gäller också att göra en avvägning och säkerställa att man inte ”överpresterar” för projektet och bygger in onödigt dyra och kostsamma lösningar som kanske äter upp av vinsten för projektet. I Konstnären och Norra Träpalatset kommer vi bygga med bergvärme, fri bergkyla, solceller och en bra driftstrategi som höjer energieffektiviteteten för värmepumpanläggningen. Vi har redan brottats med utmaningar såsom begränsad markyta för placering av borrhål, begränsade optimala ytor för solceller samt begränsningen med att överföra solcellsel mellan byggnaderna men vi har även här lyckats få till en mycket bra lösning med hjälp av välbeprövade tekniker så jag är nöjd än så länge.

För att vi skall lyckas hela vägen nu så krävs det att inget faller mellan stolarna under projektets gång. Givetvis ser jag utmaningen med att få med hela projekteringsgänget så att varje detalj blir som planerat och inga missuppfattningar sker längs vägen. Likaså kommer produktionstiden ställas på sin spets när vi behöver säkerställa att inte någon form av slarv, felkopplingar eller missförstånd sker längs vägen. Midroc kommer också i tidigt skede planera för uppföljningen av energianvändningen med hjälp av en mätplan som är upprättad för att kunna verifiera enligt Miljöbyggnadskrav och vid behov felsöka när byggnaderna står klara. Avläsningen sker med hjälp av ett antal mätare som placeras ut och byggs in på rätt plats i installationssystemet för att ge sanningsenliga värden.

”Det här är den typ av projekt som utvecklar ett företag och visar företagets kompetens och ambitioner. Ett nära och fungerande samarbete för att nå dessa högt ställda energimål är av stor betydelse för oss,”säger Robert Styrbjörn, Midroc.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp