Magasin X

Magasin X

Förebyggande fuktsäkerhetsarbete i Magasin X i Uppsala

Magasin X i Uppsala är en unik byggnad, inte bara i Uppsala utan i hela landet, då det blir ett av Sveriges största kontorshus med en stomme byggd helt i trä (ca 16.000 m2).

Kort om projektet

  • Kund: Vasakronan
  • Plats: Uppsala
  • Arbetet inleddes: 2019
  • Arbetet pågår: Beräknas slutföras 2022
  • Kundansvarig konsult Raksystems: Andreas Lind

En träbyggnad certifierad enligt LEED Platinum

Att använda trä som primärt byggmaterial har flera positiva effekter. Framför allt ger det en mycket mindre klimatpåverkan än när hus byggs av traditionella byggmaterial som betong och stål. Även när Magasin X står klart kommer huset att ha en tydlig hållbarhetsprofil. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt LEED med den högsta klassningen, Platina. Det innebär bland annat att Magasin X kommer att ha innovativa och effektiva lösningar gällande till exempel energiförsörjning. Projektet påbörjades 2019 och nu i somras började trästommen att komma upp. Magasin X beräknas står helt klart för inflyttning februari 2022.

Magasin X är ett mycket spännande projekt för oss att delta i ur flera perspektiv. Först och främst är det ett av nordens största kontorsbyggnad i träkonstruktion vilket är bra ur ett klimatperspektiv. Det är en utmaning att bygga i trä, ur fuktsynpunkt, vilket gör detta projekt extra intressant för oss som fuktspecialister.  Jag är stolt att vi är en samarbetspartner till och har förtroendet att hjälpa NCC i detta projekt som uppförs för vår avtalskund Vasakronan. Det här projektet kommer också certifieras enligt LEED med högsta nivå Platina. Vi på Raksystems uppmuntrar både våra kunder och bygg- och fastighetsmarknaden att miljöcertifiera sina byggnader. Tillsammans kan vi göra skillnad och reducera miljöpåverkan samt få nöjda och välmående brukare. Det ligger i allas intressen.”
Johan Ahlinder vVD och regionchef Uppsala Raksystems Green Building Services Sverige

Ett innovativt huvudkontor fyllt av smarta energilösningar

Raksystems står för det förebyggande fuktsäkerhetsarbetet

Vasakronan har i sitt projekt valt att ta hjälp av Dry-IT för det förebyggande fuktsäkerhetsarbetet. Initialt bidrar Dry-IT med Andreas Lind i rollen som fuktsakkunnig. I arbetet ingår bl.a. att driva på fuktsäkerhetsprojekteringen genom att granska ritningar och ha dialog med inblandade projektörer så som konstruktörer och arkitekter och även entreprenören såklart. Utöver det kommer vi när det blir dags att utföra fuktronder samt ha kontroll på klimatloggningen. Montering av stommen och utförandet på plats är en väldigt viktig del av fuktsäkerheten för projektet, vilken vi kommer att följa upp systematiskt.

Det är viktigt för oss att ha en bra fuktsäkerhetsrådgivare som stöttar, rådger, hjälper oss och entreprenören som är NCC i det här fallet. Så här långt in i projektet kan jag säga att vi är nöjda.” – Jonas Wahlström, Projektchef Vasakronan

Ett nära samarbete med alla aktörer i projektet

Under projektets gång har vi haft ett nära samarbete med arkitekten White, konstruktören Bjerking och trästommeleverantören Martinsons och tillsammans med dem säkerställer vi att det är fuktsäkra lösningar och konstruktioner som ritas in. När man bygger den här typen av projekt, helt i trä, så är en av utmaningarna att fuktsäkra alla moment så att materialet inte utsätts för fukt som vi inte kan hantera. Därför arbetade hela projektet med proaktiva lösningar som utefter projektets förutsättningar bidrog till en fuktsäker och torr byggnad. Vilket i sin tur borgar för en god inomhusmiljö i bruksskedet.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp