Mälardalens högskola certifierad enligt Miljöbyggnad

Mälardalens högskola i Eskilstuna certifierad enligt Miljöbyggnad silver med guld på indikator Energi.

Den 12 juni 2017 togs det första spadtaget och maj 2020 certifierades högskolan enligt SGBCs Miljöbyggnad Silver med certifiering Guld på Energi. Omkring 4 000 studenter och 300 anställda kommer att studera och arbeta vid det nya campuset. Ytan är på totalt 24 000 m² och idag ägs och förvaltas högskolan långsiktigt av Hemsö fastighets AB.

Vad innebär Miljöbyggnadscertifiering?

Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader och Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Systemet ägs och utvecklas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Miljöbyggnad mäter totalt sexton olika värden (indikatorer) som sedan granskas av oberoende tredje part och samtliga måste godkännas för att erhålla en godkänd certifiering.

SGBC:s kravställning på energiområdet avser låg energianvändning (för guld max 65 % av BBR-kravet), låga transmissionsförluster och låg solvärmelast, samt miljövänliga energikällor för tillförd el och värme.

Innemiljö är det största området i Miljöbyggnad. Där säkerställs luftkvalitén och hur ventilationen fungerar samt ser till att mängden kvävedioxid och radon är under tillåtna värden. Insläppet av dagsljus är viktigt för människors hälsa, så även den behöver påvisa goda värden och att det håller sig på en bra nivå. Samtidigt finns det en risk med för stora fönster, det kan läcka ut värme på vintern eller så kan solen värma upp för mycket under sommaren, så det är en balansgång av byggnadens arkitektur och konstruktion, helt klart. Dessutom kravställer SGBC att byggnaden utförs fuktsäkert och att risk för legionella minimeras.

Genom hela produktionens gång måste byggnadsmaterialen dokumenteras på ett korrekt sätt, och kontrolleras för att minimera eller helt utesluta miljöfarliga ämnen.

Vårt uppdrag för Mälardalens högskola

Raksystems Dry-IT var med och tog fram fuktsäkerhetsprojekteringen, energiberäkningarna och har säkerställt samtliga miljöbyggnadsindikatorerna och varit miljösamordnare i projektet. I produktionen har dessutom mätningar genomförts och miljö- och fuktronder utförts.

En av de större utmaningarna i projektet har varit att definiera vilka rum i en högskola som ska prioriteras vid bedömning av kraven. I och med att studenter har ett rullande schema finns ingen fast vistelse i exempelvis föreläsningssalar, aulor eller grupprum. Det har därför varit viktigt att säkerställa att vi tolkar kraven likadant som SGBC. Dagsljusindikatorn har varit mest kritisk ur denna aspekt. Av detta skäl har möjligheten att söka förhandsbesked nyttjats.

Från Raksystems Dry-IT har flera konsulter varit inblandade och bidragit med sin expertis b.la; Hani Pourfeiz, Henrik Rydberg, Diana Osta, Dennis Nielsen, Edwin Måradson m.fl.

Mattias Lindström Hemsö om samarbetet med Dry-IT: För Hemsö är det en självklarhet att våra fastigheter utförs hållbart samt energieffektivt och därför har Hemsö som policy att alltid miljöcertifiera våra nyproduktioner. Med hjälp av Dry-IT och med stöd av Serneke har vi efter flera vändor lyckats med att gå från ambition om att sikta på miljöbyggnad silver till en faktiskt Miljöbyggnads certifiering nivå silver med Guld på Energi. Det känns toppen att kunna erbjuda en sådan hög kvalitet på en högskola för våra hyresgästers elever och lärare här i Eskilstuna.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp