Jobba hos os på Raksystems!

Marko i intervju i finlands största byggnadsmagasin, Rakennuslehti

Marko Malmivaara, som framgångsrikt styrt Raksystems mot tillväxt, litar på att folk vågar satsa på att göra storverk om arbetsplatsen har en trygg atmosfär.

Kapitalinvesteringsbolaget MB Funds blev Raksystems huvudägare i slutet av 2018. Därefter har det hänt mycket.

I mars 2019 köpte Raksystems Sisäilmatalo Kärki. I maj var det dags för svenska Dry-IT som erbjuder konsulttjänster inom fukthanterings- och energiprojekt. I juli blev Helsingin Seudun Suunnittleu- ja Rakennuttajapalvelu HSSR en del av Raksystems. Fortsättning följde i september 2019 när Raksystems köpte Tubular som erbjuder planerings- och konsulttjänster inom VVS-teknik för husbyggnad. Under 2020 fortsatte tillväxten genom att Raksystems köpte Green Building Partners och Projektledarhuset i Sverige.

Takten har varit fortsatt hög även i år. Svenska Qb3 projekt AB som erbjuder konsulttjänster inom projektledning blev det fjärde bolagsförvärvet under 2021.

Idag sysselsätter Raksystems cirka 600 experter. I och med sammanlagt 11 bolagsförvärv har företaget blivit Nordens ledande expert inom välmående fastigheter.

RAKSYSTEMS GRUNDARE, verkställande direktör och största enskilda ägare Marko Malmivaara inleder intervjun med att skratta högt och konstatera att vi nu måste komma till saken. Chefen som gör allt för sitt företag har också sinne för humor.

Malmivaara säger sig vara nöjd med de senaste årens händelseförlopp.

”När vi startade upp med MB Funds preciserade vi Raksystems strategi. Fram till dess hade vi fördubblat vår omsättning på fyra år, men vi bestämde att internationalisering skulle vara det nya målet för verksamheten, till att börja med genom Sverige. MB Funds möjliggjorde den höga tillväxten. Årets omsättning uppgår till cirka 67 miljoner euro. Driftsbidraget är ungefär 12 procent”, berättar han.

”I fortsättningen riktar vi in oss alltmer på konsulttjänster inom grönt byggande, miljöcertifikat och livscykelbedömningar. Jag hoppas att vi ännu kommer att göra ett eller två bolagsförvärv mot slutet av året. En dag skulle det vara fint att se Raksystems på börsen”.

MALMIVAARA pratar om verksamheten med orden ”varmhjärtad och dynamisk” samt ”tvingande systematik”.

”Jag skulle beskriva mig själv som ledare som varmhjärtad och dynamisk. Det är denna linje som vi valt även när det gäller integrering av bolagsförvärv. Situationerna är alltid olika. Ägaren till företaget vill kanske stanna kvar, gå i pension eller något annat. Vi lyssnar på de tidigare ägarna och medarbetarna och följer i hög grad de önskemål som personalen i det företag som vi köper har. Jag har blivit frågad var våra integreringsanvisningar är. Vi har ingen guide på hur vi ska integrera företagsförvärven i våra övriga företag och kommer aldrig att skapa en sådan”, försäkrar Malmivaara.

”Man måste lyssna på människor. Ofta kan folk i det företag som ska köpas säga att de inte vill att något ska ändras. Men efter att vi har diskuterat om olika frågor kan de plötsligt säga att allt ska på en gång ändras, vi vill vara Raksystems!”

Marko Malmivaara

Även om det inte kommer att bli någon guide har Raksystems så klart planer som möjliggör ett effektivt och systematiskt sätt att arbeta vid även invecklade bolagsintegreringar.

Malmivaara berättar att han ibland kan vara till och med en för varmhjärtad ledare.

”Jag har ibland svårt att ta hårda beslut. Jag vill lyssna på och förstå människor. Vi har en organisation där fel är tillåtna. Det kanske har att göra med att jag själv ofta gör fel och är rädd att jag kommer att få skäll… Jag tror att folk vågar satsa på att göra storverk i en trygg atmosfär. I en organisation där man får skäll om man gör fel vågar man till slut inte göra annat än det mest basala.”

Han tror på en målmedveten verksamhet som han beskriver som tvingande systematik.

”Jag sätter deadlines och uppdelar arbeten. Sedan sätter vi i gång och jobbar konsekvent.

I EN KONSEKVENT verksamhet där personalen värdesätts ger man också ansvar och friheter. På Raksystems jobbar man flexibelt, utifrån de krav som olika projekt ställer.

”Vi smider medan järnet är varmt och fiskar när det är dags för det. Vi är inte stenhuggare utan bygger en katedral. Vi erbjuder experttjänster. Jag skulle inte kunna jobba med det här om respekt för personalen inte skulle vara en viktig del av arbetet. Vi satsar på chefsutbildning enligt vår slogan: Bäst i Norden, varje dag. Värdena och praktiska handlingar är viktiga. Det har till exempel stor betydelse att man tackar folk under arbetsdagen exempelvis genom små meddelanden. Jag vill att alla våra enheter leds med respekt för medarbetarna. Där ingår även att ge beröm”, säger Malmivaara.

”Om chefen aldrig frågar hur det går upplever inte medarbetarna att de är betydelsefulla för arbetsplatsen”.

Malmivaara medger att värden ofta handlar bara om tomma ord.

”Jag vill inte att vi ska ha det så. Värdena ska diskuteras i team, och cheferna ska fundera på vad de innebär för teammedlemmarna. Alla beslut ska tas utifrån värdena”, säger han.

”Vi vill att fastigheterna ska må bra och vi vill också att fastighetsförvaltningen ska handla om en hållbar verksamhet för ägarna. Vår verksamhet på Raksystems utgår från att vi hittar felen och skadorna i tid och planerar reparationerna på ett tidsmässigt klokt sätt. Människor ska kunna bo säkert och hälsosamt med hänsyn till miljön. Genom alla våra tjänster minskar vi fastigheters negativa miljöpåverkan”.

FRÅN 1989 har han varit företagare, och det har inte alltid varit en dans på rosor.

”Jag har lärt mig att man inte kan göra allt. Man måste göra val och jobba systematiskt, det går inte att bara flyta omkring. Jag blev företagare för att jag drevs av att jobba. Jag gjorde mitt examensarbete för Haka om kvalitet och kvalitetskostnader. Jag skulle kunnat fortsätta där som kvalitetsingenjör men jag störde mig på alla fikapauser något så fruktansvärt.

Jag tyckte vi borde bara ha jobbat på. Nu tänker jag lite annorlunda”, resonerar Malmivaara.

På 1990-talet var det nära att Raksystems skulle gått i konkurs.

”Den absolut svåraste stunden under min karriär var helt klart oron för en konkurs i slutet av 1990-talet. Raksystems omsättning uppgick till 3,6 miljoner finska mark, och samtidigt hade vi skatteskulder på tre miljoner finska mark. Vi bet i det sura äpplet och meddelade skattemyndigheten att vi visst skulle betala vår skatteskuld men frågade om vi kunde få tio år på oss att betala. Vi lyckades betala av vår skuld. Orsaken till svårigheterna var vår trevande verksamhet på den tiden.”

MED ERFARENHET LÄR MAN SIG även att leda sitt eget arbete.

”Ibland kan det vara nästan tio möten på en dag, medan andra dagar är det inga möten alls, vilket betyder att det blir en härlig dag! Då går jag igenom det som diskuterades på mötena dagen innan, strukturerar allt i mitt huvud och därefter förankrar det genom att planera åtgärder”.

Malmivaara berättar att han vissa dagar börjar arbetet klockan sju på morgonen, andra dagar först elva. Kvällarna försöker han ägna åt andra saker som inte har med jobbet att göra.

”Hela tiden kan man så klart inte lyckas hålla jobbet utanför hemmet. Som chef borde man dock inte låta sådana saker påverka för mycket. Om det är något som ska bli gjort så måste man vara flexibel även om det skulle vara jobbigt. Om jag inte kan klara av det är jag fel man på fel plats.”

”VI SMIDER MEDAN JÄRNET ÄR VARMT OCH FISKAR NÄR DET ÄR DAGS FÖR DET”

Fakta

  • Namn: Marko Malmivaara
  • Född: I Helsingfors 1965
  • Karriär: Verkställande direktör från början för Raksystems som han grundade 1989 med sina studiekompisar Mikko Juva och Jyrki Lehto
  • Familj: Fru och ett barn, plus tre från tidigare äktenskap
  • Intressen: Gym, tennis, promenader, båtliv

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp