Raksystems handslag

Nytt ramavtal tecknat med Västerås stad

Vi är stolta och glada över vårt nytecknade samarbetsavtal med Västerås stad som börjar gälla 1 januari 2022.

Ramavtalet avser konsulttjänster till Västerås stad för specialistkompetens inom uppdragsområde Miljöbyggnad. Syftet med avtalet är att tillgodose beställarens löpande behov av konsulttjänster genom avrop när ett behov uppstår.

Ramavtalet gäller från 2022-01-01 till och med 2023-12-31 med möjlighet för beställaren att förlänga med ett år i taget som längst t o m 2025-12-31.

Läs mer om Miljöbyggnad

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp