Fuktsäkerhetsansvarig

Peter, konsult och gruppledare för Raksystems starka utredningsteam

Peter Sunvisson inledde sin karriär på Dry-IT som lufttäthetskonsult för 11 år sedan. Här kan du ta del av hans reflektion om sin resa.

”Jag började på Dry-IT för 11 år sedan och då var min roll att bygga upp vår tjänst lufttäthet. Då var det en relativt ny insats och åtgärd på byggmarknaden och något som inte projekten alltid utförde. I takt med utvecklingen i vår bransch och högre ställda branschkrav är nu detta något som görs i samtliga byggprojekt, det är ett krav helt enkelt. Genom att arbeta i tidiga skeden med t ex lufttäthetsprojektering så når man långt med goda resultat när det väl landar i produktionen för utförande av själva lufttäthetsprovningen. Har man i tidiga skeden identifierat brister så kan man där och då justera och rätta till. Det leder i sin tur till bättre mätresultat när man närmar sig produktionens slutfas.”

”Mitt personliga intresse för energi- och driftsfrågor är stort så jag utför gärna statuskontroller och tittar på tekniska konstruktioner för att bistå med åtgärdsförslag. Det tycker jag är kul!”

Allt större fokus på utredningar i befintliga byggnader

”Under min tid på Raksystems Dry-IT AB har jag haft förmånen att arbeta inom flera olika avdelningar i vår verksamhet. På senare tid har jag alltmer fokuserat mina insatser på befintliga byggnader och hjälpt kunder inom förvaltning och eftermarknad. Inom ramen för eftermarkandsuppdrag hjälper jag våra kunder med problem som dyker upp kort efter färdigställande av byggnader. Jag tycker det är intressant att tillsammans med kund identifiera problem och brister och hjälpa dem få rätsida på dem.

Fortfarande finns det områden där jag ser stor utvecklingspotential. Bland annat i projekteringen och själva utförandet i produktion med rutiner och erfarenhetsåtervinningsarbetet i syfte att utveckla och arbeta bort återkommande problem. Många av utmaningarna jag ställs inför är problem som vi redan i projekteringen flaggat för att kan leda till problem i framtiden. Det är aldrig roligt att säga ”vad var det jag sa”… Helst önskar man ju att vi lärde oss av tidigare misstag och därmed kunde minimera återkommande problem.”

Ett starkt team av experter med stor kompetens inom byggnadsmiljö och innemiljöutredningar

”Idag arbetar jag som gruppledare för vårt utredningsteam som består av 11 experter inom byggnadsmiljö, byggskadeutredningar, byggnadstekniska fel, rena skador och innemiljöutredningar. Ofta är våra projekt av karaktären inläckage i nybyggda hus. Då är det ofta inläckage i tätskikten som är orsakar problem. Detta kan bero på felaktig projektering eller utförandefel. Det är viktigt att man tar till sig just den här typen av information och erfarenhetsåterföring för att inte bygga in samma fel i nästa projekt.

Mitt gäng och jag har arbetat länge med olika projekt och kunder. Jag brukar säga att vårt team har över 100 års erfarenhet av olika utredningar. Vi lyckas bäst i de projekt där vi kommer in i tidiga skadeskeden och även får möjligheten att följa upp utförda åtgärder. Då kan vi säkerställa att ytterligare problem inte uppstår eller återkommer. De typiska uppdragen vi får in är svåra att definiera inom ett specifikt område. Vi jobbar med våra kunder inom allt ifrån fasadproblem, inläckage (kan vara i garage, lägenheter och allmänna utrymmen), terrasser och infästningarna kring dem, inventeringar av kallvindar, inventeringar inför om- och tillbyggnader mm.”

Miljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga utredningar med Rope Access-metoden

”De senaste två åren har vi också tagit in metoden Rope Access i våra utredningar. Metoden gör att vi både miljövänligt och ekonomiskt fördelaktigt kan hjälpa våra kunder felsöka både på höga höjder och i svåråtkomliga trånga utrymmen.

Vi arbetar inte enbart med problemsökning och åtgärder. I många samarbeten är vi involverade för att utföra statuskontroller inför en ombyggnad och då i projekteringsfasen för den. Personligen har jag stort intresse för energi- och driftsfrågor och utför gärna statuskontroller och tittar på tekniska konstruktioner för att hjälpa till med åtgärdsförbättringar. Det tycker jag är kul!”

Raksystems gör stor skillnad som till exempel i arbetet med miljöcertifieringar som Miljöbyggnad iDrift

”Vi på Raksystems är engagerade och vi brinner alla för att vara med och skapa en hållbar bygg- och fastighetsbransch. Därför försöker vi alltid vara med i tidiga skeden med att ta fram och driva utvecklingsidéer. Ett tydligt sådant exempel är framtagandet av Miljöbyggnad iDrift, där vi är en av SGBCs samarbetspartners. Vi var delaktiga i pilotprojektet redan 2017 och arbetade för att få fram en bra certifieringsmodell. Nu jobbar jag själv aktivt i det certifieringsarbetet med kunder och ser fram emot att se hur certifieringen kommer utvecklas. Själv tycker jag det är en mycket bra metod för att skapa tydliga rutiner och processer för förvaltningsorganisationen. Certifieringen ger kunskap om hur man bör och skall arbeta på ett enhetligt sätt för ekonomisk och miljövänlig hållbarhet i sitt fastighetsbestånd.”

Peter Sunvisson konsult och gruppledare för utredningsavdelningen

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp