PHM GROUP
Din avtalspartner

PHM Group

Nu kan du ta hjälp av oss för konsulttjänster inom Hållbarhet, Projektledning och Besiktningar.

PHM och Raksystems för en trygg och bekymmersfri vardag

Med hjälp av Raksystems tjänster kan vi tillsammans säkerställa välmående byggnader. Tillsammans strävar vi mot en mer modern och hållbar framtid. 

Raksystems och PHM Group har tecknat ramavtal. Avtalet började gälla i september 2023 och löper fram till och med sista december 2024. Syftet med detta ramavtal är att skapa enkelhet och tydlighet för samtliga dotterbolag inom PHM koncernen med hjälp av väl valda samarbetspartners. 

Till Avtalet & Prislista

PHM

Genväg till våra tjänster

ROT
Energisymbol
Fuktsymbol
Radonsymbol
Miljösymbol
Besiktningssymbol
Alla tjänster
Björn Harling

Välkommen att kontakta mig

Björn Harling
Key Account Manager
0732 – 000 299
bjorn.harling@raksystems.se

Eller kontakta vår växel på 010 -204 19 00

ROT

Projektledning ROT

Din partner genom hela processen

Som din avtalspartner kan vi hjälpa er med projektledning. Vi guidar er genom hela processen när det gäller om- och tillbyggnationer av fasader och tak, stambyten, fönsterrenovering/-byte, lokal- och vindsbyggnationer, renovering av gårdar och balkonger.

Exempel på tjänster inom projektledning:

Projektledning ROT
Projektledning

Läckagesökning

Vi hittar och åtgärdar inläckage med läckageutredning

Ett Inläckage kan bli ett kostsamt problem för din fastighet. När skadan väl är framme kan vi utreda och åtgärda problemet för att undvika vidare läckage. Även om skadan till synes är uppenbar är det viktigt att göra en noggrann kontroll för att utesluta eventuellt fler orsaker.

Exempel på tjänster inom Läckageutredning

Läckageutredning
Läcksökning rör

PHM läcksökning
Raksystems Energimätning

Energi

Energieffektivisering för din byggnad

Genom effektiviseringsåtgärder kan vi minska din byggnads energianvändning och klimatpåverkan.

Exempel på tjänster inom energi:

Energideklaration
Energiutredning
Energieffektivisering
Energikartläggning
Energioptimering

Fukt

Vi hjälper dig i ditt fuktsäkerhetsarbete

Det behövs kvalificerade insatser i god tid, inte bara i förbyggande syfte, utan även när skadan redan har skett. Vi kan hjälpa er vid hållbart byggande eller om en skada uppstått som kräver utredning.

Exempel på tjänster inom fukt:

Fuktsakkunnig
Fuktmäting
Fuktskadeutredning

Raksystems fuktmätare
Radonmätning Raksystems

Radon

Håll koll på radonhalterna i era fastigheter

För att säkerställa att radonhalterna i era fastigheter är under gränsvärdet är en radonmätning nödvändig. Som din avtalspartner kan vi kan vara behjälplig med en Radonsakkunnig så att du får den bästa guidningen i vilken, eller vilka, tjänster och mätningar som passar bäst.

Exempel på tjänster inom radon:

Radonmätning
Radonmätning på arbetsplatsen 
Radonutredning

Miljö

Vi kan vara din partner inom arbetet för hållbara byggnader

I strävan för att möta våra miljömål är vi din partner som säkerställer att dina fastigheter optimeras på bästa sätt ur en miljöaspekt. Vår kompetens inom miljöcertifieringar garanterar bästa möjliga leverans.

Exempel på tjänster inom miljö:

Miljöcertifieringar
Återbruk
Miljöinventering
Inomhusmiljöutredning
LCA

Cykelväg Mark- och exploateringsstöd
besiktning

Besiktningar

Vi hjälper dig med fastighetstekniska & byggtekniska besiktningar

Under pågående samt i slutskedet av dina projekt har vi möjlighet att hjälpa dig med entreprenadbesiktningar. Teknisk Due Diligence, statusbesiktningar och underhållsbesiktningar är ett urval av tjänster där Raksystems finns till ditt förfogande.

Exempel på tjänster inom besiktning:

Entreprenadbesiktning
Teknisk Due Diligence

Du kan lita på oss

Certifikat & kvalifikationer

  • SBR-anslutna besiktningsmän
  • Certifierade energiexperter (godkända hos Boverket)
  • Certifierade energikartläggare
  • Diplomerade fuktsakkunniga
  • Byggdoktorer
  • Av RISE certifierade funktionskontrollanter (gäller OVK)
Signera

Kontakta oss gärna för mer information