Verandan Arlanda

Projekt Verandan på Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport skall bli Nordens ledande flygplats

Swedavia utvecklar framtidens flygplatser. Just nu pågår en om, – och tillbyggnad av Terminal 5 på Stockholm Arlanda Airport som ska bidra till att göra Arlanda till en mer modern och effektiv flygplats. När allt är klart har Terminal 5 en ny, större marknadsplats och en ny smidig säkerhetskontroll. Projekt Verandan som är en tillbyggnad ut mot flygplanen är en del av den nya marknadsplatsen.

Installationsledning från projektering till byggnation

Utbyggnaden, som kommer att bestå av restauranger och caféer, kommer att vara en del av terminalens nya marknadsplats. Byggnaden kommer ha åtta meter i takhöjd med ljusa träbalkar och stora glaspartier med vy ut mot flygplanen.

Byggstart ägde rum vid slutet av 2021 och utbyggnaden beräknas vara klar 2023. Våra projektledare inom installation blev inkopplade under systemhandling 2020 och har under projektets gång hjälpt till både med projekteringen och senare i projektet under pågående genomförande.

Vi har hjälpt huvudprojektledarna med ledningen och stöd, gällande det installationstekniska delarna, när bygghandlingar och förfrågningsunderlag tagits fram.  Under genomförandet finns vi med som stöd vid justeringar och frågeställningar som dyker upp i samband med produktion och sido-upphandlingar.

Verandan Arlanda
Illustrationsbild: White Arkitekter

Ett omfattande installtionsledningsuppdrag innefattande alla tekniska försörjningssystem

Installationsledarens uppdrag har varit att bevaka det tekniska försörjningssystem som byggnaden och dess användning kräver. Vilket inkluderar ventilations, – och uppvärmningssystem, kyla, sanitet, elkraft, belysning, data samt styr, – och övervakningssystem.

Förutom att flygplatsen är stor är det en multikulturell mötesplats där alla är måna om att hålla tider och infinna sig på rätt plats vid rätt tid. En viktig pusselbit för att skapa en positiv flygupplevelse blir därför att kommunikation når fram.

Eftersom Verandan bara är ett delprojekt i en större ombyggnation har vi dessutom, parallellt med uppdraget, arbetat med andra angränsande projekt i syfte att förbereda mediaförsörjningssystemen för Verandan.

Höga säkerhetskrav ställer höga krav på samarbetet

Höga säkerhetskrav inom verksamheten ställer också höga krav på samarbetet mellan beställaren och entreprenören. Både för att säkerställa slutprodukten och för att se till att rådande verksamhet på flygplatsen flyter på ansvarsfullt under byggnationen och där har installationsledaren en viktig roll att fylla.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp