Magasin X

Magasin X i Uppsala blir en unik byggnad, inte bara i Uppsala utan i hela landet, då det blir ett av Sveriges största kontorshus med en stomme byggd helt i trä (ca 16.000 m2).

Att använda trä som primärt byggmaterial har flera positiva effekter. Framför allt ger det en mycket mindre klimatpåverkan än när hus byggs av traditionella byggmaterial som betong och stål. Även när Magasin X står klart kommer huset att ha en tydlig hållbarhetsprofil. Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt LEED med den högsta klassningen, Platinum. Det innebär bland annat att Magasin X kommer att ha innovativa och effektiva lösningar gällande till exempel energiförsörjning. Projektet påbörjades 2019 och nu i somras började trästommen att komma upp. Magasin X beräknas står helt klart för inflyttning februari 2022.

Slakthusområdet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samverkar med nya parker och torg. I motsats till de närliggande arenornas upplevelser i stort format, ska Slakthusområdet erbjuda småskaliga mat- kultur- och stadsmiljöupplevelser. Området ska utvecklas till en destination för mat, kultur, evenemang, boende och arbete.