Radonmätning i Enköpings Hyresbostäder

Dry-IT AB har fått i uppdrag att utföra långtidsmätning av radon i Enköpings Hyresbostäders fastighetsbestånd under två år. Mätning ska göras i cirka 700 st lägenheter, cirka 100 st radhus och fem förskolor samt några lokaler.

Anledningen till att Enköpings Hyresbostäder radonmäter nu är att Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att fastighetsägare utför radonmätningar av sina bostäder vart tionde år.

Arbetet påbörjades i början på november och för långtidsmätningar av radon är den s.k. eldnings­säsongen mellan den 1 oktober till 30 april varje år.

Mätningar av radon fram till hösten 2021

I samband med projektstart kom Dry-IT överens med Enköpings Hyresbostäder hur det omfattande arbetet skulle läggas upp och vilka områden som skulle prioriteras. Då det är ett stort fastighets­bestånd kommer mätningarna att fortlöpa under både pågående och nästkommande mätsäsong, fram till hösten 2021.

Vid själva genomförandet får Dry-IT kontaktlistor av uppdragsgivaren där drygt 20 procent av lägenheterna slumpvis väljs ut av oss för mätning. När det gäller radhusen ska samtliga mätas. Hyresgästerna aviseras per brev en vecka innan mätstart där det framgår vilken dag och tid vi kommer för utplacering av radondosorna. I varje bostad placeras två detektorer ut.

Efter drygt två månader aviseras de boende igen, att nu är det dags för inhämtning. Detektorerna packas och skickas därefter till Radonova i Uppsala för analys. Dry-IT skickar i samband med det mätlistor till Radonova där varje dosnummer finns antecknat samt vilken lägenhet dosan har varit i. Efter några veckor får vi ett mätresultat av Radonova som vi delger EHB. Ingen rapport upprättas.

Skulle årsmedelvärdet i någon bostad eller mätvärdet i någon förskola/lokal överstiga 200 Bq/m3,  rekommenderas en radonutredning för att komma till rätta med de förhöjda halterna. Dry-IT tillhandahåller även dessa tjänster.

I detta uppdrag är det Markus Eriksson och Ella Berge, miljökonsulter på Dry-IT, som driver projektet, tillsammans med kollegor under fältarbetet.

Dry-IT utför årligen cirka 150 radonuppdrag över hela landet. Har du frågor gällande radon eller kanske förvaltar du själv ett fastighetsbestånd som behöver mätas? Ja, då är du varmt välkommen att kontakta oss!

Här kan du läsa mer om radonmätning och radonutredning.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp