Aquademica
Aquademica en del av Raksystems

Raksystems Aquademica

Läcksökning, inläckage & inomhusmiljö

Nytt namn samma innehåll

I juli 2022 förvärvade Raksystems, Aquademica som ett led i sin nordiska expansion av koncernen. Raksystems Group består idag av ca 300 medarbetare i Finland och närmare 200 medarbetare i Sverige. Som ett steg i integrationen av Aquamemica in i Raksystems Group ändrar vi nu vårt företagsnamn till Raksystems Aquademica.

Med över 150 års samlad erfarenhet av branschen, utreder och fastställer vi orsak till problem och ger förslag till lämplig åtgärd. Bland våra kunder finns t.ex förvaltningsbolag, bostadsrättsföreningar, kommuner och privatpersoner.

Logga Raksystems Aquademica

Här nedan kan du läsa om och ta del av Raksystems Aquademicas tjänster

Vattenrör på vägg som läcker

Läckage

En läcka i tak eller fasad orsakar ofta fuktskador. Den typ av läckage där vatten tar sig in i en byggnad utifrån kallas inläckage och en sådan läcka upptäcks ibland först efter kraftigt regn, men eftersom det är vanligt att vatten läcker in även vid mindre regnskurar kan läckan vara svårupptäckt. Ett läckage som inte åtgärdas kan leda till fuktskador, som i sin tur kan ge upphov till mögel, röta och svamp. Även själva byggnadskonstruktionen kan påverkas, med söndervittrande fasad och försvagade byggnadskonstruktioner som resultat. Är läckan stor kan den också ge upphov till vattenskador. Kontakta oss om du behöver hjälp inom något av nedan omnämnda områden.

0771 – 90 50 20
PHM läcksökning

Läcksökning

Ett vattenläckage i en byggnads rörsystem leder lätt till ett stort slöseri med vatten. Ett läckage med en sytråds tjocklek kan ge en förlust på cirka 80 liter vatten per dygn. Behöver du hjälp med en läcksökning inom något av dessa områden, kontakta oss.

 • Avloppsläcka
 • Fjärrvärmeläcka
 • Golvvärme
 • Värmesystem
 • Kylsystem
0771 – 90 50 20
Skog

Lukt

Avvikande eller konstig lukt i huset och dess olika delar är vanligt och beror många gånger på fukt. Det är viktigt att ta reda på vad som orsakat lukten då en fuktskada kan bli kostsam om den inte åtgärdas på en gång. Behöver du hjälp med något av dessa områden, kontakta oss.

 • Avloppslukt
 • Mögellukt
 • Fettavskiljare
 • Kemiska emissoner
 • Jordkällare
 • Luktutredning
 • Cigarettrök
 • Skadedjur
0771 – 90 50 20
Fuktinventering

Fukt

Fukt i hus är vanligt, och det gäller att man har rätt relativ luftfuktighet i ett nybyggt hus så att inga fuktskador eller mögelangrepp uppstår. Om du har problem med, eller misstänker fuktproblematik hör av dig till oss så hjälper vi dig.

 • Fukt i hus
 • Fukt i badrum
 • Fuktmätning
 • Tunnputsfasader
 • Fukt på vinden
 • Fuktutredning
 • Fukt i källare
0771 – 90 50 20
Entreprenadbesiktning

Besiktning

Vi utför olika typer av besiktningar på en mängd olika typer av byggnader och konstruktioner. Besiktningens omfattning bestäms av behovet och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar (exempelvis takbeläggning, fönster och våtrum), allt enligt kundens önskemål. Kontrollen kan även omfatta bedömning av husets VVS-system och kontroll av värmeförluster. Kontakta oss om du behöver hjälp.

 

0771 – 90 50 20

Mögel

Mögel är vanligt. Vi utför mögelbesiktningar och mögelinspektioner av mögel i hus, och berättar vad som behövs för att till exempel ta bort svartmögel, men även vitt mögel, rosa mögel och grönt mögel. Behöver du hjälp inom någon av nedan områden, kontakta oss.

0771 – 90 50 20

Kontakta oss gärna för mer information