Raksystems i fortsatt kraftig tillväxt – qb3 projekt AB fjärde svenska bolagsförvärvet 2021

Raksystems Group fortsätter sin starka tillväxt genom att förvärva alla aktier i qb3 projekt AB. qb3 projekt är en väl etablerad leverantör i södra Sverige av projekt- och byggledningstjänster inom bygg- och fastighetsbranschen. qb3 som har sitt kontor I Malmö, och större delen av sin verksamhet i Skåne, förstärker och kompletterar Raksystems Groups division Project Services mycket bra på den svenska marknaden. Förvärvet genomförs i juli 2021.

qb3 grundades 2018 och samtliga medarbetare har lång erfarenhet av olika projektledningsuppdrag av både ny- och ombyggnadsprojekt. De har bland annat specialiserat sig på renovering och ombyggnad av historiska och kulturellt betydelsefulla byggnader. Förutom projektledningstjänsterna levererar qb3 även status-, entreprenads- och slutbesiktningar till sina kunder. Kundbasen är omfattande och återfinns i bygg- och fastighetsbranschen inom den privata sektorn, offentliga förvaltningar, kommuner och bostadsrättsföreningar. Bland några av kunderna kan som exempel nämnas Malmö stad, MKB, Lomma kommun, Skanska och Sundprojekt.

“Vi blev snabbt övertygade om att qb3 kommer passa utmärkt in i Raksystems Group både tack vare den höga kompetensen och hur väl deras tjänster passar in tillsammans med våra dotterbolag Projektledarhuset och Byggkonsultgruppen. Tack vare medarbetarnas långa erfarenhet, företagets goda rykte och våra gemensamma värderingar förstärks nu vår redan starka division Project Services ytterligare på den svenska marknaden” säger Raksystems Projektledarhusets VD Örjan Kjellström.

Genom förvärvet förstärker Raksystems Group sin tjänsteportfölj för byggföretag och fastighetsägare i Sverige. Vår division Project Services erbjuder bland annat bygglednings- och byggherretjänster samt övervakningstjänster och entreprenadbesiktningar. Raksystems Group har ytterligare två divisioner: Green Building Services och Inspection Services.

“Det är spännande resa vi har framför oss att bli en del i Raksystems Group och vi ser fram emot vårt gemensamma arbete. Vi är både stolta och glada att bli en del av ett företag med nära 600 experter som har decennier av kunskap och erfarenhet att erbjuda kunderna. Tillsammans kan vi bistå med ett större och bredare utbud av tjänster till våra kunder i arbetet för en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch. Nu välkomnar vi både nya och befintliga kunder i södra Sverige för gemensamma intressanta projekt”, säger Fredric Ståhl VD för qb3.

Förvärvet kommer att öka Raksystems Group proforma nettoomsättning till över 65 miljoner Euro och omfattas av 570 experter. Det förstärker Raksystems Groups position som den ledande aktören för välmående byggnader i Norden.

Mer information:

Örjan Kjellström
CEO Projektledarhuset Raksystems
tel. +46 8 588 919 10
orjan.kjellstrom@projektledarhuset.se

Fredrik Ståhl
CEO qb3 projekt AB
tel. +46 761 81 68 95
fredric.stahl@qb3.se

Raksystems – Bäst i Norden – varje dag!

Raksystems Groups syfte är att hjälpa och bistå fastighetsägare, och andra aktörer i bygg- och fastighetsbranschen, att hålla byggnader i gott och välmående skick för att på så vis främja brukarnas, ägarnas och miljöns välbefinnande. Vi arbetar aktivt med hållbarhet i alla våra tjänster för att minska miljöpåverkan från byggnader och vi uppmuntrar våra kunder till att göra bättre val.

Raksystems grundades 1989 och vi är idag mer än 570 medarbetare i Finland och Sverige. För mer information, vänligen besök www.raksystems.com.

Dela

Dela: Facebook Dela: LinkedIn Dela: Twitter Dela: WhatsApp